596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Organizujeme sbírku pro psí útulek

V rámci projektu Hrdá škola – Dobrý skutek na Vánoce se žáci 9. C a 7. B rozhodli zorganizovat sbírku na psí útulek v Ostravě – Třebovicích. Žáci, kteří budou chtít do sbírky přispět, mohou nosit dárečky pro psí mazlíčky do uvedených tříd do 20. 12. 2022. Přesnější informace jsou uvedeny na plakátu nebo u p. uč. Adámkové nebo p. uč. Tomášové. Díky všem, kteří se zapojí! I. Adámková, A. Tomášová

Oficiální web města informuje o našich úspěších!

Webové stránky projektu MAP3, zaměřeného na rozvoj kvality školství, publikovaly dva články o nedávných úspěších našich žáků – předním umístění v překladatelské soutěži a výborných výsledcích našeho modelářského klubu. Níže v tomto článku najdete odkaz na stránku MAP3 s uvedenými texty.
J.G.

Exkurze žáků v archeoparku v Chotěbuzi

Dne 6. 12. se zájemci ze 7. a 9. ročníku vydali na exkurzi do archeoparku v Chotěbuzi. V programu „Slovanem na vlastní kůži“ se seznámili se životem starých Slovanů, hospodařením, bydlením, obživou, pracovními nástroji, oblékáním a s jejich pohanskými náboženskými představami. Dokumentární film přiblížil práci archeologů na zdejším hradišti. Níže najdete více informací a fotky.

Vánoční jarmark byl krásný, dík patří všem jeho tvůrcům i návštěvníkům

Letošní Vánoční jarmark je za námi. Čím byl ve srovnání s jarmarky v minulých letech jedinečný? Vůbec poprvé jsme jej zahájili vystoupením pěveckých sborů a zpěvem koled – jako součást akce Česko zpívá koledy – jsme jarmark také ukončili. Výjimečné bylo rovněž množství návštěvníků. Takové davy lidí proudící do školy lze srovnat snad jen se slavnostním otevřením multifunkčního hřiště v minulém roce. Pestrost a krásu výrobků, které se na jarmarku prodávaly, vám nejlépe popíšou fotky nacházející se níže v tomto článku. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na realizaci naší tradiční akce podíleli, a samozřejmě také všem, kteří na ni zavítali. Díky za to, že se letos jarmark tak báječně povedl! Vaše škola

Naše týmy ovládly obvodní kola florbalového turnaje

Kvalitní sportovní příprava florbalistů i hokejistů navštěvujících naši školu se naplno projevila ve florbalových turnajích hraných na konci listopadu v naší škole. Šlo o obvodní kola chlapců 6. a 7., resp. 8. a 9. tříd. V obou případech naše týmy zvítězily a postupují do okresního kola. Gratulujeme! Níže najdete výsledkové tabulky, fotky i krátké video. J.G.

Zdobení stromečku na Náměstí Ostrava – Jih

Adventní čas je obdobím těšení se na ty nejkrásnější svátky v roce. I u nás ve školní družině si tento kouzelný prosincový čas užíváme plnými doušky. Plníme úkoly z adventního kalendáře, povídáme si o zvycích a tradicích, vyrábíme výrobky na vánoční jarmark, nacvičujeme pásmo na Vánoční koncert, těšíme se na Mikuláše i besídku u stromečku v odděleních. Ale ze všeho nejdříve vyrábíme ozdoby na stromeček na Náměstí Ostrava – Jih. Ten náš nazdobily děti z 1. A. A jak ho poznáte? Jsou na něm andílci z korkových špuntů. Níže najdete fotky. Lucie Buranská, vychovatelka ŠD

Náš modelářský klub pokračuje ve své tradici: výborná práce a úspěchy v soutěžích

Jak jistě víte, v naší škole působí řadu let mimořádně úspěšný klub papírových modelářů vedený panem vychovatelem Martinem Svobodou. Klub má na svém kontě mnoho předních umístění v tuzemských i mezinárodních soutěžích, v naší škole každoročně pořádá úžasnou soutěž a výstavu Papír show, ale co je neméně důležité, vede spoustu kluků i holek k trpělivosti a pečlivosti i k specifickým znalostem, například o technice, geometrii či vojenské historii. Níže si přečtěte článek pana Svobody o posledním úspěchu našich modelářů v soutěži, podívejte se taky na fotky. J.G.

Takový byl Den bez batohu

Jak víte, předposlední listopadový týden se konal Den bez batohu. A jak se vydařil? Snad ještě lépe, než jsme očekávali! Žáci prokázali skvělý smysl pro humor a do školy přišli místo s běžným zavazadlem opravdu s kdečím. Ostatně posuďte sami, níže najdete fotky. J.G.

Vyhráli jsme v projektu Pěšky do školy. Mezi 427 třídami z celé ČR!

Je to skvělý úspěch třídy 8. A a paní učitelky Kristýny Kubištové. V akci Pěšky do školy, konané v září u příležitosti Evropského dne mobility, naši osmáci zvítězili v obrovské konkurenci stovek škol z ČR a po zásluze tak získali ocenění například v podobě sportovního vybavení. Předávání cen natočila televize Polar a žákům přišel do školy pogratulovat i zástupce obvodu, pan místostarosta Radim Ivan. Níže si přečtěte článek paní učitelky Kubištové, ve kterém popisuje naši cestu k vítězství a uvádí řadu informací o celé výzvě Pěšky do školy. J.G.