596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Výuka anglického jazyka je jednou z priorit naší základní školy, poněvadž jsme si vědomi, že jeho znalost je nedílnou součástí úspěchu v dnešní době. Ve škole probíhá výuka anglického jazyka od 1. třídy v hodinové dotaci týdně, kdy se žáci seznamují s cizím jazykem, ve 3. a 4. ročnících je zvýšena intenzita na 3 hodiny týdně a od 5. ročníků je jazyk vyučován 4 hodiny týdně.

Ve školním roce 2023/2024 byly nově otevřeny anglické třídy 1. B, 5. B a 6. B, které mají kladen větší důraz na prolínání anglického jazyka i v jiných předmětech.

Ve školním roce 2021/2022 se realizovala poprvé v pilotních třídách navíc jedna hodina anglického jazyka týdně v rámci výuky CLIL z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022.

Ve školním roce 2023/2024 se výuka metodou CLIL realizuje napříč všemi ročníky prvního i druhého stupně. Děti mají částečně anglicky vyučován přírodopis, zeměpis, výchovu k občanství, hudební výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, žurnalistiku, přírodovědu a prvouku.

Projekt je financován z dotačního programu statutárního města Ostrava.

 

Kontaktní osoba
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výuky anglického jazyka se obracejte na koordinátora jazykové výuky Mgr. Davida Sobka – david.sobek@zsdvorskeho.eu.

 

Rodilý mluvčí, pan Simon Johnson, se představuje:

I like traveling, taking pictures. When I lived in England I played guitar in a band and worked in hotels and restaurants. Then I started learning German, later moving there – first to Bremen, then to Berlin. In Germany I started teaching English. I spent a lot of time traveling around Central Europe.
I love reading fiction. I like American writers, such as Don Delillo, Russians like Dostoyevsky, and the Turkish author Orhan Pamuk. My favourite Czech author is Milan Kundera. The first Czech word I learnt was in his second novel, “The Book of Laughter and Forgetting” – lítost.
I moved to Ostrava several years ago, and have worked as a teacher for language schools, done some corrections and translations, and recording work. I even did some interpreting once, but I was no good at it – my brain is too slow.
I like to go to the mountains at the weekend or holidays. In the summer just walking, when there is enough snow, then cross-country skiing, down-hill is too dangerous for me!
I´ve got 2 daughters who go to primary school (currently in Poruba). I do most of the cooking at home, all kinds of things, English, Czech, Turkish, everything, and their mum takes them downhill skiing, she´s much more sporty than me.         Simon Johnson