596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Výuka anglického jazyka je jednou z priorit naší základní školy, poněvadž jsme si vědomi, že jeho znalost je nedílnou součástí úspěchu v dnešní době. Ve škole probíhá výuka anglického jazyka od 1. třídy v hodinové dotaci týdně, kdy se žáci seznamují s cizím jazykem, ve 3. a 4. ročnících je zvýšena intenzita na 3 hodiny týdně a od 5. ročníků je jazyk vyučován 4 hodiny týdně.

 

Ve školním roce 2021/2022 se realizovala poprvé v pilotních třídách navíc jedna hodina anglického jazyka týdně v rámci výuky CLIL z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022. Anglický jazyk byl nově začleněn do hodin hudební výchovy, přírodopisu, dějepisu, výchovy k občanství, mediální výchovy a žurnalistiky. Hodiny vedli aprobovaní učitelé a novinkou byla také týmová výuka učitele ve spolupráci s rodilým mluvčím.

 

Kontaktní osoba

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výuky anglického jazyka se obracejte na koordinátorku jazykové výuky Mgr. Janu Jeřábkovou – jana.jerabkova@zsdvorskeho.eu