596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Školní družina

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022 – 2023


Zápis do školní družiny proběhne v těchto dnech:
pondělí 29. 8. 2022 v době 10 – 14.30 hod./prodej obědů 7 – 14.00hod.
úterý 30. 8. 2022 a středa 31. 8. 2022 v době 9 – 13.30 hod.
čtvrtek 1. 9. 2022 v době 7 – 9 hod.


Zápisu je nutno se zúčastnit KAŽDOROČNĚ.


Upřesníte den nástupu žáka do družiny a odchody žáka,
vyplníte,, Zmocnění k vyzvedávání žáka ze ŠD“,
popřípadě,, Plnou moc“, zkontrolujete a doplníte údaje.


Úhrada platby za zájmové vzdělávání od 29. 8. do 12. 9. 2022/
pololetí 1000,- Kč, školní rok 2000,- Kč (tj. 200,- Kč měsíc).
Platba je bezhotovostní, důležité je číslo účtu a přidělení variabilního symbolu (získáte po zaplacení obědů ve ŠJ a při zápisu ve škole).