596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Zde je naše nabídka sportů a kroužků v textové podobě:

 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2022/2023 Základní škola a mateřská škola B. Dvorského pokračuje ve spolupráci s florbalovým klubem 1.SC TEMPISH Vítkovice, atletickým klubem ATLETIKA PORUBA a s basketbalovým klubem Snakes Ostrava. V rámci této spolupráce s profesionálními kluby nabídneme našim žákům několik sportovních aktivit.

Nabízíme pro žáky naší školy následující sportovní aktivity:

 

 • Atletický kroužek I. (1.-3.třída) – každé pondělí a čtvrtek (14:30-15:30) (4.-6.třída) – každé pondělí (14:30-15:30) a čtvrtek (15:30-16:30)                  

                                                           – cena 500,-Kč/pololetí

 • Je určen pro všechny žáky, kteří mají rádi pohyb a chtějí se naučit novým dovednostem. Žáci budou podle věku a počtu přihlášených rozděleni do 2 skupin. Tréninky budou probíhat v prostorách základní školy a pod vedením kvalifikovaných trenérů Atletiky Poruba.
 • Zahájení je 12. 9. 2022 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.

Trenér Ondřej Lampa +420 773 245 289, ondrej.lampa@seznam.cz

 

 • Florbalový kroužek I. (1. – 5. třída) – každé úterý (14:00-15:00) (6. – 9. třída) – každé úterý (15:00-16:00)

                                                               – cena 200,-Kč/pololetí

 • Žáci zde budou rozvoji základy florbalových dovedností a hry pod vedením kvalifikovaných trenérů 1.SC TEMPISH Vítkovice.
 • Zahájení je 13. 9. 2022 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.

Trenér Pavel Palata +420 724 789 160

 

 • Basketbalový kroužek (1. – 4. třída) – každé úterý (16:30-17:30)

                                                                 – cena 200,-Kč/pololetí

 • Žáci zde budou rozvíjet základy basketbalových dovedností a hry pod vedením kvalifikovaných trenérů BK Snakes Ostrava.
 • Zahájení je 13. 9. 2022 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.

Trenér Dušan Hrdlička +420 603 114 383

 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce 2022/2023 Základní škola a mateřská škola B. Dvorského nabízí rozšiřující pohybové aktivity v rámci odpoledních kroužků, které zabezpečí naší kvalifikovaní pedagogové.

Nabízíme pro žáky naší školy následující sportovní aktivity:

 

 • Atletický kroužek III. (7. – 9.třída) – každé úterý (14:30-15:30)

                                                               – cena 300,-Kč/pololetí

 • Je určen pro všechny žáky, kteří mají rádi pohyb a chtějí se naučit novým dovednostem. Tréninky budou probíhat v prostorách základní školy.
 • Zahájení je 4. 10. 2022 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.

Trenérka Kateřina Bluchová +420 724 480 663, katerina.bluchova@zsdvorskeho.eu

 

 • Odznak všestrannosti a příprava na soutěže (4. – 9. třída)

                                                                          – každou středu (14:00-14:45)

                                                                          – cena 300,-Kč/pololetí

 • Žáci se budou věnovat rozvoji své fyzické kondice zaměřené na OV a sportovní přípravě na jednotlivé soutěže, které nás v průběhu roku budou čekat. Maximální kapacita je 14 žáků.
 • Zahájení je 2. 11. 2022 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.

Trenér Petr Tomis +420 736 452 829  petr.tomis@zsdvorskeho.eu

 

 • Gymnastický kroužek (1. – 5. třída) – každé pondělí (13:45-14:30)

                                                                – cena 300,-Kč/pololetí

 • Žáci zde budou rozvíjet základy gymnastických dovedností a koordinačních cvičení. Tréninky budou probíhat v prostorách základní školy. Maximální kapacita je 14 žáků.
 • Zahájení je 3. 10. 2022 a přihlásit se můžete vyplněním přihlášky.

Trenérka Markéta Kolářová +420 739 522 717, marketa.kolarova@zsdvorskeho.eu

 

PŘIHLÁŠKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

název kroužku           …………………………………………………………….

jméno příjmení          …………………………………………………………….

třída                           …………………………………………………………….

datum narození          …………………………………………………………….

rodné číslo                 …………………………………………………………….

adresa trvalého bydliště ………………………………………………………….

kontakt na zák. zástupce (tel. + email) …………………………………………………

Podpisem stvrzuji závaznou přihlášku svého dítě do výše zmíněné sportovní aktivity.

v Ostravě  ……………………        Podpis zákonného zástupce ……………………………..

 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů

     Beru na vědomí zpracování mých osobních údajů v souvislosti s evidencí mého členství ve sportovním oddílu a v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků, a to společnými správci, kterými jsou sportovní oddíl Atletika Poruba z.s., IČ: 226 91 987 se sídlem Porubská 832, 708 00 Ostrava-Poruba, a spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen „Český atletický svaz“),

     Podpisem souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely Českého atletického svazu, včetně zasílání obchodních sdělení Českým atletickým svazem na moji e-mailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mé osobní údaje nebudou pro tento účel nadále zpracovávány.

     Podrobnější informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na internetové adrese www.atletikaporuba.cz nebo mi budou poskytnuty sportovním oddílem na vyžádání v textové podobě. Tyto informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů prováděných samostatně sportovním oddílem.

     Prohlašuji, že jsem absolvoval vstupní prohlídku podle § 4 vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, a podle lékařského posudku jsem zdravotně způsobilý k atletice. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace v SK a ČAS absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb.

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům

Rodiče vítáni
BS Snake