596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Rozšířená zájmová činnost školní družiny 2023/2024

15.00 hod – 16.30 hod.

 

Pondělí Modelář/papírové modely vych. Martin Svoboda
Pondělí Kuchtíci Mgr. Lucie Buranská
Úterý Kuchtíci Mgr. Lucie Buranská
Úterý Keramika/začátečníci vych. Jana Kotalová
Středa Hraví čtenáři Mgr. Lucie Buranská
Středa Keramika/pokročilí vych. Jana Kotalová
Středa Pohybové hry Andrea Mičaníková, DiS.
Středa Modelář/papírové modely vych. Martin Svoboda
Čtvrtek Hravé ručičky Valerie Mentznarowská, DiS.

Informujeme o našich akcích

Podzimní motivy z keramiky


Vzal si malíř pestré barvy,
listí stromům maluje,
příroda se rozzářila, to podzim zas čaruje.

Podívejte se, jak čarují s hlínou děti ve školní družině.

Družina měla nádhernou akci. Děti dárky i úsměvy potěšily třeba paní uklízečky nebo kuchařky

Letos se naše školní družina poprvé zapojila do celorepublikového projektu #jsemlaskavec, který motivuje děti k tomu, aby byly laskavé, konaly dobro a rozdávaly radost kolem sebe. Nejenom že svými činy zlepší náladu v celém kolektivu, ale také tím napomáhají zlepšovat spolupráci i přátelské vztahy, které mezi sebou mají.
V družině proběhlo několik krásných dobrých skutků, které vykouzlily úsměv žákům i dalším pracovníkům školy. V rámci kroužku Kuchtíci děti upekly čokoládové muffiny pro žáky na celodružinovou akci Uspávání broučků. Děti ze 4. oddělení pro změnu uklidily altánek na školním pozemku, kde tráví svůj volný čas v rámci pobytu venku a zároveň tak pomohly připravit místo pro konání naší broučkiády. Nezapomnělo se ani na naše paní kuchařky, kterým děti z 5. oddělení připravily nepečený dort jako poděkování za to, že se každý den starají o to, aby naše bříška byla plná. Laskavou maličkost v podobě nazdobených vytvořených hrníčků s čajem na zahřátí dostaly i naše paní uklízečky, o které se postaraly děti ze 7. oddělení.
Těmito laskavými skutky jsme oslavili Světový den laskavosti, který připadá na 13. listopadu. Nezapomeňme, že dělat dobré skutky a rozdávat radost kolem sebe nás nic nestojí a druhé velmi potěší.
Za školní družinu Markéta Mrázková

Uspávání broučků

Dny se krátí, vítr si pohrává s barevným listím, z chladu zebou ruce. Sychravý podzim je tu v plné síle. Všichni hmyzí tvorečkové se pomalu připravují na zimní spánek, ještě než všechno kolem nás pokryje sněhobílá peřina. A proto jsme my děti ze školní družiny jsme ve středu 8. listopadu uspávali broučky. Berušky, broučci, motýlci, včelky a jiný hmyz se slétli k altánku chvíli před setměním. Zazpívali jsme si písničku „Slunéčko sedmitečné“ a poté jsme se rozletěli na hmyzí soutěže. Po nich jsme si vybarvili berušky, dostali sladkou odměnu a teplý čaj. A pak přišlo na řadu zaklínadlo a společně jsme svými lampióny posvítili broučkům na cestu do jejich postýlek. Děkujeme všem dětem a rodičům za společně strávený čas.
Za školní družinu Lucie Buranská, Renata Krupová

Projekt školní družiny Den bílé hole

,,Slyšíte? Moje město a naše ulice. To jsme my, můj táta a já. Nemyslete si, že spím. Já jsem totiž slepá. Svět vidím rukama a ušima…“
Těmito slovy začíná příběh holčičky Mimi a její kamarádky Lízy. Vzájemně se učí toleranci, velkorysosti a otevřenosti. Tento příběh motivoval děti v podzimním projektovém týdnu školní družiny – Mezinárodní den bílé hole připadá na 15. říjen.
Celý týden si ve všech odděleních děti vyzkoušely, jak těžké je dělat zcela obyčejné věci poslepu. Mohly využívat všechny smysly kromě zraku. Poznávat spolužáky a různé předměty hmatem, malovat se zavázanýma očima, navlékat korálky, hrát hmatová pexesa, dojít se slepeckou holí k určenému cíli, pomocí čichu a chuti poznat potraviny a koření. Velmi zajímavé bylo i seznámení s Braillovým písmen.
Celý týden byl plný zajímavých i nových zkušeností, děti získaly informace týkající se života
nevidomých.
Za školní družinu Jana Kotalová

Letní motivy z keramiky/práce žáků školní družiny

Léto
Hurá léto už je tady,
poběžíme do zahrady.
Půjdeme vstříc prázdninám,
horám, lesům, nížinám.
Rozezní se kolem nás:
Ahoj léto, jsi tu zas!

Utopenec pro tátu

Třetí červnovou neděli slaví svůj svátek všichni tatínci. My kuchtíci jsme se rozhodli je pozvat na nějakou tu chlapskou dobrotu. Naložili jsme jim utopence. Skleničky jsme pokreslili a dárek pro táty byl na světě. Děkujeme za vaši návštěvu.

Lucie Buranská

Den dětí s pohádkou

O princeznách a drakovi, tak se jmenovala pohádka, kterou dětem ze školní družiny zahrálo STUDIO BEZ KLIKY. Herci vtáhli děti zajímavým způsobem do děje pohádky a tak se aspoň na chvíli staly její součástí. Povídání, kytara, písníčky, láska, ponaučení, boj s tříhlavým drakem a jak už to v pohádkách bývá, šťastný konec. Nejen pohádka však byla dárkem ke Dni dětí, ale také zmrzlinový kornout, na kterém si všichni pochutnali. Netradiční oslava se vydařila, o tom nás přesvědčily zaujaté a rozzářené pohledy dětí. Za školní družinu Jana Kotalová

Barevný týden v ŠD

V týdnu od 29. května do 2. června probíhala ve školní družině akce s názvem Barevný týden. Každý den byl zaměřený na jinou barvu a děti plnily tematicky zaměřené aktivity. Dozvěděly se, proč hmyz bzučí, jak funguje koloběh vody, a proč je nebe modré. Vyráběly se včelí úly, mraveniště, vodníci, ovocné špízy, hrála se divadélka o Červené Karkulce a malovalo se na chodník. Na konci týdně děti dostaly kartičku, na které měli celý Barevný týden ohodnotit. Dle hodnocení si děti všechny dny užily a rádi se do něj zapojily.      Za ŠD Valerie Mentznarowská

Rozšířená zájmová činnost ve školní družině, kroužek Pohybové hry

Děti přihlášené do tohoto družinového kroužku navštěvují každou středu od 15:00 hod. Pohybové hry. Hrajeme nejen pohybové hry, ale i míčové a závodivé hry, cvičíme např. na žebřinách, lavičkách, se švihadly, s obručemi. Právě obruče, společně s prolézacím tunelem, byly nově zakoupeny pro tento školní rok. Ke Dni dětí žáci dostali pěnové míče. A. Mičaníková

Noc v knihovně se školní družinou

Víte, že z jednoho stromu vznikne v průměru padesát knih? Že nejmladší autor vydal knihu v pěti letech? Že Pipilota Citrónie Cimprlína Mucholapka Dlouhá Punčocha je celé jméno obyvatelky Vily Vilekuly?
Nejen tyto zajímavosti se dozvěděli žáci, kteří si z pátku 26. na sobotu 27.května užili Noc v knihovně. Děti z družinového kroužku Hravé čtení a nadšení čtenáři pravidelně navštěvující naši školní knihovnu zažili opravdové knižní
dobrodružství.
Večerní program ve školní knihovně byl zaměřený na knihy a písmo. Přiřazovali jsme k sobě knižní kuriozity, udělali si čtenářský test. Také jsme se hravou formou seznámili se čtyřmi druhy písma: s egyptskými hieroglyfy, hlaholicí, morseovkou a Braillovým písmem. Svá křestní jména jsme do nich převáděli. Poté jsme se na družinové chodbě navečeřeli a každý představil knihu, kterou si přinesl. Po večerní hygieně jsme ulehli do spacáků plni očekávání, co nás čeká další den.
Sobotní ráno jsme začali pohádkovou rozcvičkou. Největší úspěch u dětí měl cvik: běž jako Koblížek, který utíká před liškou. Po snídani jsme vyráběli příšerky – knižní záložky. Největší odměnou pro bibliofily jsou knihy a tak si i
naši malí čtenáři odnášeli domů novou knížku a čtenářský diplom.
Lucie Buranská, Jana Kotalová, Martin Svoboda

Poznáváme Evropu v družině

Ve školní družině proběhl projekt Poznáváme Evropu.
Žáci se do projektu zapojili tvořivou činností, lepením, stavěním z lega, kreslením, kvízem či čtením.
V družině vznikly modely staveb z Lega i sušenek, papírové modely holandských větrníků i modelů automobilů vyráběných v Evropě.
Vyráběly se reklamní a informační plakáty, vyzkoušela se i hra petanque nebo čtení pohádek v různých jazycích.
Žáci se také dozvěděli o zvycích a zajímavostech z Evropských zemí.
Nejvíce tvořenou stavbou se stala Eiffelova věž z Francie, která vznikla z lega, papíru i ze sušenek. M. Svoboda

Den Země ve školní družině

Den Země je svátek, který se po celém světě slaví 22. dubna. Tento den si připomínáme, jak je pro nás Země důležitá. Je naším domovem a měli bychom se o ni starat. Každý z nás pro Zemi může něco udělat. Na ochranu přírody bychom však měli myslet celý rok. Toto téma se prolínalo všemi aktivitami, které jsme pro žáky koncem dubna v družině připravili.
Za školní družinu Jana Kotalová

Jarní dílna 2023 ve školní družině opět dopadla skvěle!

V úterý 4. 4. jsme opětovně pořádali Jarní tvořivou a prodejní dílničku. V přízemí 1. stupně jste si mohli zakoupit velikonoční vazby, kytičky, bylinky. O patro výše se pracovalo ostošest. Během tvořivého odpoledne děti skládaly, lepily, stříhaly, dokreslovaly kuřátka, zajíčky, ovečky, kytičky, kraslice. Velikonoční atmosféru podtrhlo vystoupení školního pěveckého sboru. Velkým i malým návštěvníkům děkujeme za jejich účast, také žákům Střední zahradnické školy Ostrava a žákům 2. stupně naší školy za skvělou výpomoc.
Přejeme Vám klidné a spokojené velikonoční svátky.
Za školní družinu Ludmila Dziadkowiecová

LES – jarní projektový týden ve ŠD

Jaro začíná 21. března a tento den je zároveň i Dnem lesů. Příroda se začíná probouzet, světla je čím dál tím víc, stromům rostou nové větvičky i listy a v jejich korunách hnízdí ptáci. Zvířata se probouzejí ze zimního spánku a některá již mají mláďata. Les je v našem životě nepostradatelný. Měli bychom znát jeho význam, umět se v lese správně chovat a chránit ho. Proto se právě toto téma stalo obsahem našeho projektu. Děti přinesly mnoho zajímavých knih, ze kterých jsme si celý týden společně četli. V každém oddělení družiny byly připravené různé aktivity pro jednotlivé ročníky. Prohlubování znalostí o lese, získávání nových poznatků, křížovky, doplňovačky a rébusy, karty, pexesa a skládačky, výtvarné a pracovní tvoření zaměřené na lesní téma, to vše děti velmi zaujalo a bavilo.
Za ŠD Jana Kotalová

Maškarní karneval ve školní družině

Letošní karneval s Hopsalínem se vydařil. Čekání předcházely velké přípravy, tedy výroba různých papírových masek. Po jarních prázdninách, v úterý 14. března, se děti konečně dočkaly. Zahájení karnevalu bylo netradiční. Hopsalín předal pohár a diplom Vícemistru Papírové ligy ČR 2022 mladších žáků do 12 let, Dominiku Škucovi. A potom už jen zábava , tanec, soutěže a hry. Odměnou pro všechny byly nejen sladkosti a bylónková myška, ale hlavně radostné tváře a rozjasněné oči dětí. Děkujeme Hopsalíne za úžasné odpoledne.
Za ŠD Jana Kotalová

Den stromů byl pestrý jako podzim

Několik projektových dnů tematicky zaměřených ke Dni stromů, zpestřilo žákům zájmovou činnost ve školní družině. V každém oddělení byly pro jednotlivé ročníky připravené různé aktivity. Cílem projektu bylo zábavnou formou nejen prohloubit a získat nové znalosti o stromech, ale i tvořit, hrát si, soutěžit, vymýšlet a poznávat. Podívejte se, jak se žáci do projektu zapojili.