596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Článek o úspěchu v soutěži:

Angličtina u nás jede! Svědčí o tom další vítězství v soutěži

Je to skvělý úspěch v mimořádně náročné anglické soutěži. David Sebastian Čapka z 9. B zvítězil v soutěži s názvem Překladatelský Tygr[id], která spočívá v překladu literárního textu. „Škola je pyšná na znalosti a dovednosti svých žáků a je ráda, že naše aktivity nesou své ovoce v duchu anglického rčení No pain, no gain. Proto Davidu Sebastianu Čapkovi k jeho úspěchu moc gratulujeme,“ uvedla paní zástupkyně ředitele Jana Jeřábková. David sám o vyhlášení soutěže píše:

V sobotu 26. 11. se konalo vyhlášení soutěže Překladatelský Tygr[id], účastnilo se jí osm základních škol a z každé dva angličtináři.
Vyhlášení však nebylo odstupňované na místa, nýbrž na tři nejlepší výkony žáků.
A právě od nás se v těchto prvních třech výherních místech umístil David Sebastian Čapka (9.B), obdržel diplom za vynikající výkon/překlad v této soutěži a taktéž poukázku v hodnotě 300Kč do knihkupectví.
Vzhledem k větší konkurenci, obzvlášť z jazykových základních škol, toto vítězství určitě potěšilo i překvapilo. D. Čapka, J.G.

Informace o dalších úspěších

Saša Kalabzová, žákyně 9. ročníku ZŠ, vyhrála ve školním roce 2021/2022 okresní i krajské kolo anglické olympiády.
Po celoroční přípravě absolvovalo šest žáků – Alex Drábek, Eliška Nohelová, David Sebastian Čapka, Hugo Pešát, Šarlota Vavříková a Matěj Uhrák Cambridge certifikáty a úspěšně složili PET certifikát, který odpovídá B1 úrovni, tedy úrovni maturitní zkoušky. Matěj Uhrák, žák třídy 7. C a David Sebastian Čapka, žák třídy 8. B, dokonce dosáhli ještě úroveň vyšší, tedy B2.
Anglický jazyk je pro některé i zábavou, což Eliška Nohelová a David Sebastian Čapka dokazují i tím, že chodívají učit mladší žáky na první stupeň. Ve výuce se tak využívá metoda ,,learning by teaching“, to je tzv. učení se pomocí výuky. Žáci se učí učit určitou problematiku a připravovat si výuku pro ostatní žáky.

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům
Rodiče vítáni
BS Snake