596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Metodik prevence

 

Mgr. Ilona Adámková
Tel. 595 700 548

Email:ilona.adamkova@zsdvorskeho.eu

 

Činnosti metodika prevence:

– zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování jako jsou např. šikana, užívání návykových látek a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

 

Program proti šikaně

Minimální preventivní program

 

Naše škola je zapojena do projektu NENECH TO BÝT

Jestli máte pocit, že někomu ve vaší třídě je ubližováno, že byste chtěli pomoci, ale nevíte jak, navíc nechcete žalovat, tak právě pro tento případ vznikl projekt “Nenech to být”.
Jedná se o stránky, přes které můžete anonymně napsat vzkaz, který bude doručen metodikovi prevence na naší škole.


Anonymní formulář pro nahlášení šikany.

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům

Rodiče vítáni
BS Snake