596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Content Language Integrated Learning neboli CLIL je moderní vyučovací metoda, která má za cíl integrovat cizí jazyky v nejazykových předmětech.

 

CLIL výuka počítá s omezenou jazykovou vybaveností žáka. Mateřský jazyk je tedy přirozenou součástí výuky na rozdíl od bilingvních programů nabízejících výuku odborných předmětů v cizím jazyce. Výhoda této metody je v tom, že žák používá cizí jazyk i v jiném (nejazykovém) předmětu a přirozeně si tak rozšiřuje slovní zásobu a využívá tvořivé myšlení. Děti jsou motivovány především úspěchem, který vzniká tím, že při používání cizí řeči v jiném předmětu dochází k rychlejšímu rozvoji a osvojení si cizího jazyka.

 

Jako rodilý mluvčí u nás již druhým rokem působí pan Simon Johnson. Vyučuje v týmové výuce s pedagogy v předmětu výchova k občanství v 8. a 9. ročnících. CLIL výuka kvalifikovanými pedagogy probíhá v povinně volitelných předmětech žurnalistika a mediální výchova napříč sedmými, osmými a devátými ročníky, v 6. ročnících v přírodopise a v dějepise v 8. ročnících. Na prvním stupni je vyučována výtvarná výchova a přírodověda v 5. C.

 

Užitečné odkazy:
Metodický portál RVP.CZ
Web učímeonline.cz
Národní ústav pro vzdělávání
Web MŠMT

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům
Rodiče vítáni
BS Snake