596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Doučování na 1. stupni

1. ročník – úterý 12:45 – 13:30 – Mgr. T. Těmínová
2. ročník – středa 7:00 – 7:45 – Mgr. R. Rymelová
3. ročník – úterý 13:00 – 13:45 – Mgr. M. Hrušková
4. ročník – pátek 11:40 – 12:35 – Mgr. L. Šnapková
5. ročník – pondělí 7:00 – 7:45 – Mgr. D. Machalová

Doučování na 2. stupni

Český jazyk

6. a 8. ročník – středa 7:05 – 7:40 – Mgr. K. Hajná
7. a 9. ročník – pátek 7:10 – 7:40 – Mgr. Jan Goj

Matematika

9. ročník – čtvrtek 7:00 – 7:40 – Ing. Daniela Halatová

Anglický jazyk

6. a 7. ročník – pondělí 7:10 – 7:40 – Mgr. Jan Goj
6. a 7. ročník – pondělí a středa 7:00 – 7:40 – Bc. Michaela Machalová
pátek 7:15 – 7:40 – Mgr. David Sobek
7.A, 8.C – pondělí 7:00 – 7:40 – Mgr. Zuzana Plachká

Příprava na certifikáty Aj

Certifikáty PET, 8. a 9. ročník – pondělí a úterý 7:00 – 7:40 – Mgr. David Sobek
Certifikáty FCE, 8. a 9. ročník – úterý a čtvrtek 7:00 – 7:40 – Bc. Michaela Machalová
Certifikáty PET, 6. a 7. ročník – úterý a čtvrtek 7:00 – 7:40 – Mgr. Ivana Jarošová

Kroužky

Den třída čas název místo vedoucí kontakt

pondělí
1.-5. 14:00-14:45 Gymnastika TV1 Kolářová
1.-3. 14:00-15:00 ATLETIKA PORUBA – Atletika 1 TV2/multifunční hřiště Bluchová
4.-5. 15:00-16:00 ATLETIKA PORUBA – Atletika 2 TV1/multifunkční hřiště Bluchová
6.-9. 15:00-16:00 ATLETIKA PORUBA – Atletika 3 Hala/multifunkční hřiště Bluchová
MŠ 15.00 – 15.40 Taneční kroužek MŠ tř. Muchomůrka Lukáš Čep 728 145 154
6. 7:00-7:45 PSPP Uč. AJ – příz. Dybalová
6. 13:50-14:35 PSPP Uč. AJ – příz. Dybalová
ŠD 15:00-16:30 Kuchtíci cvičná kuchyň 2.st. Buranská 595 700 534

ŠD 15:00 – 16:30 Modelář/papírové modely Svoboda 595 700 534
15:30-17:00 Kyokushin Fight Club Ostrava TV2

2. st. 14:00 – 15:30 (liché týdny) Polytechnický kroužek Ošmera 595 700 565

úterý

1. st. 13:00-13:45 Španělský jazyk M. Machalová 595 700 568
1.-5. 14:00-15:00 1.SC TEMPISH Vítkovice – Florbal 1 Hala Novotný 777 282 892
6.-9. 15:00-16:00 1.SC TEMPISH Vítkovice – Florbal 2 Hala Novotný 777 282 892
Mš 14.30 – 15.15 šachy MŠ – tř. Sluníčko Jiří Valušák 724 782 109
4. 13:00-13:45 PSPP Uč. AJ – příz. Dybalová
4. 13:50-14:35 PSPP Uč. AJ – příz. Dybalová
ŠD 15:00-16:30 Kuchtíci cvičná kuchyň 2.st. Buranská 595 700 534
ŠD 15:00-16:30 Keramika začátečníci keramická dílna 2.st. Kotalová 595 700 534
1. – 5. 13:00-13:45 Sborový zpěv Goldová 595 700 276
4. – 5. 13.00-14.00 Čtenář. a badatel. klub Uč. AJ – 1.p. Šnapková L. 595 700 673

středa

1.st 13:50-14:50 3D tisk Gawlasová 595 700 567

6.-9. 7:00-7:45 Hudebně dramatický kroužek Franioková 595 700 549
3.-9. 14:00-14:45 Odznak všestrannosti TV1 Tomis 736 452 829
MŠ 14:45 – 15:30 judo MŠ tř. Sluníčko Markéta Pavlicová 737 440 108
15:30 – 16:15 judo MŠ tř. Sluníčko Markéta Pavlicová 737 440 108
5. 7:00-7:45 PSPP Uč. AJ – příz. Dybalová
5. 13:00-13:45 PSPP Uč. AJ – příz. Dybalová
ŠD 15:00-16:30 Hravé čtení školní knihovna Buranská 595 700 534
ŠD 15:00-16:30 Keramika pokročilí keramická dílna 2.st. Kotalová 595 700 534

ŠD 15:00 – 16:30 Pohybové hry Mičaníková 595 700 534

ŠD 15:00 – 16:30 Modelář/papírové modely Svoboda 595 700 534

čtvrtek

2. st. 14:00-15:00 Deskové hry a rozvoj logického myšlení I. Adámková 595 700 548

2. st. 14:00-14:45 Španělský jazyk M. Machalová 595 700 568

1. , 2. st. 14:00-15:30 (sudé týdny) Kroužek ekologických badatelů Kubištová, Halamíková 595 700 568, 595 700 607 
1.-3. 14:00-15:00 ATLETIKA PORUBA – Atletika 1 TV2/multifunční hřiště Bluchová 595 700 544
4.-5. 15:00-16:00 ATLETIKA PORUBA – Atletika 2 TV1/multifunkční hřiště Bluchová
6.-9. 15:00-16:00 ATLETIKA PORUBA – Atletika 3 Hala/multifunkční hřiště Bluchová
2.-5. 14:00-15:00 Volejbal TV 2 Těmínová
4. 13:00-13:45 PSPP Uč. AJ – příz. Dybalová
16:00-17:30 1. Judo club Baník Ostava TV2

ŠD 15:00 – 16:30 Hravé ručičky Mentznarowská 595 700 534

2. – 3. třídy 14:00 – 15:00 Robotika (lichý týden) Horáková 595 700 554

4. – 6. třídy 14:00 – 15:00 Robotika (sudý týden) Horáková 595 700 554

pátek

1.st. 12:15-13:00 Klub logiky Lindovská 595 700 604

1.st. 12:15-13:00 Klub Abaku Ritzová 595 700 555
7.-8. 7:00-7:45 PSPP Uč. AJ – příz. Dybalová
4. – 5. 13:00-1400 Klub logiky (1/měsíčně) 1.A (PC uč, 1. st.) Goldová 595 700 276

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům

Rodiče vítáni
BS Snake