596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Zde je nabídka v textové podobě:

 

Den Stupeň Čas Aktivita Místo Četnost Vyučující Kontakt
Pondělí 1. stupeň 12.45 – 13.30 PNO – doučování Třída 3.B 1/týden Šnapková L. 595700573
Pondělí 1. stupeň 12:45 – 13:30 Předmět spec. ped. péče Klidová místnost (přízemí) 1/týden Dybalová 595700532
Pondělí 1. stupeň 13:00 – 13:45 PNO – doučování Třída 1. A 1/týden Lindovská 595700574
Pondělí 1. stupeň 13:00 – 13:45 PNO – doučování Třída 4.A 1/týdně Pilařová 595700535
Pondělí 1. stupeň 13:00 – 14:30 Čtenářský klub Čítárna (školní knihovna) 1/týden Dalecká 595700538
Pondělí 1. stupeň 13:15 – 14:00 Doučování hokej Třída 2.A podle tréninku Ritzová 595700535
Pondělí 1. stupeň 13:40 – 14:40 Talent\Klub robotiky 1 Třída 1.B 1/14 dní Horáková 595700554
Pondělí 1. stupeň 13:50 – 14:35 Předmět spec. ped. péče Klidová místnost (přízemí) 1/týden Dybalová 595700532
Pondělí 1. stupeň 14:00 – 14:45 PNO – doučování 5. třídy 5.A/učebna přírodopisu 1/týden Pracný 595700543
Pondělí 1. stupeň 14: 00 – 16:00 Knihovna Knihovna – čítárna 1/týden Hrušková 595700535
Pondělí 1. stupeň 14:00 – 15:00 Sborový zpěv , nácvik vystoupení Třída 4.B 1/týden Goldová, Machalová 595700606
Pondělí 1. stupeň 15:00 – 16:30 Modelář – ŠD ŠD 2. odd. 1/týdně Svoboda 595700534
Pondělí 1.-4.třída 13:45-14:30 ZSBD gymnastika tělocvična 1/týden Kolářová 739522717
Pondělí 1.-6.třída 14:30-15:30 Atletika Poruba tělocvična/hala/MH 2/týden Lampa 773245289
Pondělí 2. stupeň 14:00 – 15:00 7.C – Talent 7.C 1/měsíc Halatová 595700550
Pondělí 2. stupeň 14:40 – 15:40 Talent\Klub robotiky 3 Počítačová učebna 2. stupeň 1x 14 dní Horáková 595700554
Pondělí 2. stupeň 13:40 – 14:40 Talent – Technický klub Přírodopisná učebna 1x 14 dní Adámková 595700548
Pondělí 2. stupeň 13:40 – 14:40 Talent – Deskové hry 7.B 1x 14 dní Adámková 595700548
Pondělí 2. stupeň 7:00 – 7:45 Doučování Aj Učebna 9.A 1/týden Goj 595700564
Pondělí 2. stupeň 13:45 – 15:15 Doučování Aj – 7. ročníky –  Jazyková učebna 1/týden Sobek 595700563

 

Úterý 1. stupeň 7:00 – 7:45 PNO – doučování 1.C Třída 1.C 1/týden Rymelová 595700533
Úterý 1. stupeň 11:45 – 12:30 PNO – doučování 2.B Třída 2.B, uč. 102 1/týden Šnapková J. 595700540
Úterý 1. stupeň 11:45 – 13:15 Klub – AJ Třída 2.A 1/týden Ritzová 595700535
Úterý 1. stupeň 12:45 – 13:30 Předmět spec. ped. péče Klidová místnost (přízemí) 1/týden Dybalová 595700532
Úterý 1. stupeň 13:00 – 13:45 PNO – douč. 4.B, M Třída 4.B co 14 dní Goldová 595700606
Úterý 1. stupeň 13:00 – 13:45 PNO – doučování Třída 4.A 1/týdně Pilařová 595700535
Úterý 1. stupeň 13:30 – 14:35 Předmět spec. ped. péče Klidová místnost (přízemí) 1/týden Dybalová 595700532
Úterý 1. stupeň 15:00 – 16.30 Keramika/začát. ŠD Keramická dílna 1/týdně Kotalová 595700534
Úterý 1. stupeň 15:00 – 16:30 Kuchtíci – ŠD cvičná kuchyně 1/týdně Buranská 595700534
Úterý 1.-5. třída 14:00-15:00 1.SC Tempish Vítkovice hala 1/týden Palata 724789160
Úterý 1.-4.třída 16:30-17:30 BK Snakes Ostrava tělocvična 1/týden Hrdlička 603114383
Úterý 6.-9. třída 15:00-16:00 1.SC Tempish Vítkovice hala 1/týden Palata 724789160
Úterý 7.-9.třída 14:30-15:30 ZSBD atletika tělocvična/MH 1/týden Bluchová 724480663
Úterý 2. stupeň 7:00 – 7:45 Anglický jazyk – 6. ročníky Jazyková učebna 1/týden Vavrečková 595700263
Úterý 2. stupeň 7:00 – 7:45 Doučování – český jazyk – 7./8. ročníky 7. C 1/týden Hajná 595700251
Úterý 2. stupeň 7:00 – 7:45 Doučování matematiky – 9. ročníky 9.B 1/týden Halatová 595700550
Úterý 2. stupeň 13:45 – 15:15 Doučování Aj Jazyková učebna 1/týden Jeřábková 734534610
Úterý 2. stupeň 14:00 – 15:30 Kroužek 3D tisku Počítačová učebna 1. stupeň 1/týden Tomášková 595700554

 

Středa 1. stupeň 7:00 – 7:45 PNO – douč. 5.C,A Třída 1.C Rymelová 595700533
Středa 1. stupeň 11:45 – 12:30 Podpora jazyka Třída PT 1/týdně Osmančíková 5957005237
Středa 1. stupeň 12:45 – 13:30 Předmět spec.ped.péče Klidová místnost (přízemí) 1/týden Dybalová 595700532
Středa 1. stupeň 13:00 – 14:00 Šablony – doučování třída 2.C 1/týden Těmínová 595700540
Středa 1. stupeň 13:00 – 13:45 PNO – douč. 2.B,ČJ Třída 2.B , uč. 102 1/týden Šnapková J. 595700540
Středa 1. stupeň 13:00 – 13:45 PNO – douč. 4.B, ČJ Třída 4.B 1/týdně Goldová 595700606
Středa 1. stupeň 13:00 – 13:45 PNO – doučování Třída 3.C 1/týdně Hrušková 595700542
Středa 1. stupeň 13:15 – 14:00 Doučování hokej Třída 2.A Ritzová 595700535
Středa 1. stupeň 13:00 – 14:30 Šablony klub AJ Klidová místnost (1.patro) 1/týden Gawlasová 595700538
Středa 1. stupeň 13:00 – 14:00 Talent – Čtenářský a badatelský klub 3. – 5. ročník Třída 3.B 1/měsíc Šnapková L. 595700573
Středa 1. stupeň 15:00 – 16.30 Hravé čtení – ŠD školní knihovna 1/týdně Buranská 595700534
Středa 1. stupeň 15:00 – 16.30 Keramika/pokr. – ŠD keramická dílna 1/týdně Kotalová 595700534
Středa 1. stupeň 15:00 – 16.30 Pohybové hry – ŠD TV 1/týdně Mičaníková 595700534
Středa 3.-9. třída 14:00-14:45 ZSBD OV tělocvična 1/týden Tomis 736452829

 

Čtvrtek 1. stupeň 7:00 – 7:45 PNO – doučování Třída 1.C 1/ týdně Rymelová 595700533
Čtvrtek 1. stupeň 12.00 – 12:45 PNO – doučování Třída 3.C 1/týdně Hrušková 595700535
Čtvrtek 1. stupeň 12:45 – 13:30 Předmět spec. ped. péče Klidová místnost (přízemí) 1/týden Dybalová 595700532
Čtvrtek 1. stupeň 13:50 – 14:35 Předmět spec. ped. péče Klidová místnost (přízemí) 1/týden Dybalová 595700532
Čtvrtek 1. stupeň 13:00 – 13:45 PNO – doučování Třída 4.A 1/týdně Pilařová 595700535
Čtvrtek 1. stupeň 13:00 – 14:00 Čtenář – badatel – Talent Třída 2.A 1/měsíc Ritzová 595700535
Čtvrtek 1. stupeň 13:00 – 14:30 Deskovky Klidovka 1. posch. 1/týden Dalecká 595700538
Čtvrtek 1. stupeň 13:00 – 15:25 Hra na klavír Třída 3.C 1/týdně Oritová 595700535
Čtvrtek 1. stupeň 13:00 – 17:05 Hra na zobcovou flétnu Třída 4.A 1/týdně Valderová 595700535
Čtvrtek 1. stupeň 14:00 – 15:00 Talent/Přírodovědný badatelský klub Dle programu 1/14 dní Pracný 595700543
Čtvrtek 1. stupeň 14:00 – 16:00 Knihovna Knihovna – čítárna 1/ týden Hrušková 595700535
Čtvrtek 1. stupeň 14:00 – 15:00 Talent\Klub robotiky 2 Počítačová učebna 2. stupeň 1/14 dní Horáková 595700554
Čtvrtek 1. stupeň 15:00 – 16:30 Motalinky/netr.výt.tech.-ŠD ŠD 1/týdně Dziadkowiecová 595700534
Čtvrtek 1. stupeň 15:00 – 16:30 Kuchtíci – ŠD cvičná kuchyně 1/týdně Buranská 595700534
Čtvrtek 1. stupeň 14:00 – 15:00 Volejbal tělocvična 1/týdně Těmínová 595700540
Čtvrtek 1.-3.třída 14:30-15:30 Atletika Poruba tělocvična/hala/MH 2/týden Lampa 773245289
Čtvrtek 4.-6.třída 15:30-16:30 Atletika Poruba tělocvična/hala/MH 2/týden Lampa 773245289
Čtvrtek 2. stupeň 7:00 – 7:45 Anglický jazyk – 6.ročníky Jazyková učebna 1/týdně Vavrečková
Čtvrtek 2. stupeň 13:45 – 15:15 Doučování Aj Jazyková učebna 1/týden Sobek 595700563
Čtvrtek 2. stupeň 13:45 – 15:15 Doučování – matematika – 7. B Třída 7.B 1/týden Adámková 595700548
Čtvrtek 2. stupeň 13:45 – 15:15 Klub anglického jazyka Učebna 9.A 1/týden Goj 595700564
Čtvrtek 2. stupeň 13:45 – 15:15 Klub anglického jazyka Třída 8.A 1/týden Kubištová 595700268
Čtvrtek 2. stupeň 14:00 – 15:00 Klub kritického myšlení 7. C, nová zahrada 1/týden Hajná 595700251

 

Pátek 1. stupeň 11:50 – 12:35 Předmět spec. ped. péče Klidová místnost (přízemí) 1/týden Dybalová 595700532
Pátek 1. stupeň 12:00 – 13:00 Talent /klub logiky 3., 4.r. Třída 4.B 1/měsíc Goldová 595700606
Pátek 1. stupeň 13:00 – 14:00 Talent Čtenářský klub v AJ 5. r. Klidová místnost (1. stupeň) 1/měsíc Gawlasová 595700538
Pátek 1. stupeň 12:00 – 13:00 Talent /klub logiky 2.r. Třída 4.B 1/měsíc Goldová 595700606
Pátek 2. stupeň 13:45 – 15:15 Doučování Aj Jazyková učebna 1/týden Jeřábková 734534610

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům

Rodiče vítáni
BS Snake