596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Základní škola na ulici Bohumíra Dvorského byla otevřena v roce 1993. Bohumír Dvorský, po kterém je ulice pojmenovaná, byl malíř – krajinář. Od 1. 1. 2003, po vzniku právního subjektu, školu tvoří: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna ZŠ a MŠ.


Dnes je škola moderní institucí disponující kvalitním vybavením a příjemnými prostorami, spolupracující s řadou organizací, společností a klubů, poskytující svým žákům vzdělávání podle jejich individuálních potřeb a nadání.


Tady je výběr toho, co naše škola nabízí:


• STUDIJNÍ TŘÍDY se zaměřením na cizí jazyky, anglický jazyk od 1. třídy, výběr 2. jazyku již na 1. stupni, rozšířená výuka angličtiny metodou CLIL, výuka s rodilými mluvčími, příprava na mezinárodně uznávané jazykové testy Cambridge (KET, PET, FCE), vlastní AJ tábory, doučování AJ zdarma, kroužky AJ, ŠpJ, NJ, RJ, Erasmus+ (Anglie, Lotyšsko, Španělsko, Turecko, Slovinsko, Itálie, Řecko, Rakousko aj.). Výjezdy do zahraničí v rámci EU. Nízké počty žáků ve třídách a k tomu dělené AJ
• SPORTOVNÍ TŘÍDY s rozšířenou výukou TV, spolupráce s FC Baníkem Ostrava, HC VÍTKOVICE RIDERA, 1. SC TEMPISH Vítkovice, BK Snakes Ostrava, atletika Poruba. Všestranné sport. zaměření – gymnastika, aj.
Vyučovací hodiny TV navíc na 1. (3 h) i 2. (5 h) stupni. Individuální tréninky hráčů, svačinky, zdarma doučování
• BĚŽNÉ TŘÍDY se všeobecným zaměřením
• PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY pro děti s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, vlastní příměstský tábor
• výuka žáků s nadáním, spolupráce s MENSOU, program Talentmanagement, vědecké, logické, badatelské kroužky zdarma. IQ testování, talent zahrada, vlastní příměstský tábor se zaměřením na talentované žáky
• komplexní péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, úplné školní poradenské pracoviště (psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, kariéroví poradci, metodik prevence, asistenti pedagoga)
• Informatika – multimediální výchova, práce s tablety na 1. i na 2. stupni, projektové vyučování, interaktivní tabule, robotika, 3D tisk, virtuální realita, únikové hry, vlastní příměstské tábory se zaměřením na ICT
• prezentace výsledků žáků v médiích (televize a tisk), web, facebook, instagram
• moderní bezbariérová škola s kamerovým zabezpečovacím systém, nízké počty žáků ve třídách
• vysoké procento úspěšnosti přijetí žáků na víceletá gymnázia a střední školy, kvalitní distanční výuka s využitím aplikací Microsoft Teams, Škola online
• školní knihovna, půjčování knih domů, účast žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách s výbornými úspěchy
• kroužky: rukodělný, keramický, literární, výtvarný, ruční práce, fyzikální, pěvecký, dramatický, ekologický, polytechnický, chemický, modelářský, žurnalistika, deskové hry, vaření, judo, karate, gymnastika, tanec, hudební nástroje, florbal, atletika, míčové hry, volejbal, basketbal, papíroví modeláři, doučování ČJ, M, AJ
• projekty (Šablony, Erasmus+, Abeceda peněz, ČEZ, OZO, Ovoce do škol, Mléko do škol, projekty EU, aj.)
• lyžařské výcviky (i v zahraničí), ozdravné pobyty, školy v přírodě, plavecká výuka, environmentální výuka, adaptační pobyty, tradiční akce – jarmark, jarní dílny, olympiády, sportovní soutěže
• Součástí ZŠ také MŠ – propojenost a spolupráce, ŠD v provozu od 6,00 do 16,30 h
• netradiční přestávky – šachy, vzdušný hokej, trenažer basketbalu, Člověče nezlob se, stolní tenis, fotbálek, výuka v altánku, pěstování květin a bylin, skákací panáky, angličtina hrou, bylinková zahrádka
• stálý, zkušený pedagogický sbor, moderně vybavené třídy, altány, příjemné prostředí, nadstandardní sportovní zázemí, nové multifunkční hřiště, klimatizované tělocvičny
• nabídka ze dvou jídel, bezlepková dieta, zdravé stravování, moderní vybavení školní jídelny, svačinky
• jsme nositeli značky „Rodiče vítání“, „Aktivní škola“ a také fakultní školou Pedagogické fakulty Ostrava

O tělesné výchově a sportu v kostce


SPORTOVNÍ TŘÍDY s rozšířenou výukou TV a AJ. Všestranné zaměření hodin TV – gymnastika, atletika, volejbal, basketbal, florbal a další míčové a úpolové sporty. Rozšířená výuka TV na 1. stupni 3 h, na 2. stupni 5 h za týden.
Úzká spolupráce s HC VÍTKOVICE RIDERA, 1. SC TEMPISH Vítkovice, BK Snakes Ostrava, FC Baník Ostrava a Atletika Poruba.
Pro hokejisty, florbalisty a od příští školního roku i basketbalisty individuální tréninky s trenéry v klubu navíc, svačinky ve škole, zdarma doučování. O prázdninách pořádáme vlastní sportovní tábory. Přes školní rok 14denní dotované Ozdravné pobyty jako lyžařský a SNB kurz. Dále pořádáme cyklistický, turistický a vodácký kurz. V rámci projektu Erasmus+ jsme navštívili s hokejisty Salzburg, v následujících letech plánujeme návštěvu Finska, Švédska, Švýcarska (zaměřené na hokej, florbal, basketbal a další sporty).
V roce 2022/2023 jsme vyhráli Ostravské sportovní hry.
Ve třídě klademe také velký důraz na vzdělávání, proto je zde rozšířená výuka angličtiny metodou CLIL (výuka angličtiny napříč předměty) a dělené hodiny AJ a TV.

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům

Rodiče vítáni
BS Snake