596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Jídelna ZŠ

 

Bezhotovostní platby za stravování

 

Vážení rodiče, škola přijímá platbu za obědy bezhotovostní platbou. Proto je nutné, abyste si vyřídili: Příkaz trvalé platby u své banky. Trvalý příkaz si zadejte od 17. do 20-tého dne daného měsíce v částce 600,– Kč.
Pokud si trvalý příkaz nevyřídíte, můžete platit stravné hotově a to vždy ke konci měsíce na následující měsíc dle oznámení – (internet, vývěska na dveřích).


I nadále bude pokladna ve školní jídelně otevřena pondělí až pátek od 7,00 – 8,00 hodin.

 

Pro zřízení trvalého příkazu doporučujeme následující postup:


1. Zadejte trvalou platbu ze svého účtu ve prospěch účtu našeho zařízení v bance nebo pomoci internetového bankovnictví.

 

Název zařízení: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace


Číslo účtu příjemce platby (naše zařízení): 115-5687990217


Kód účtu příjemce platby (naše zařízení): 0100

 

Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka, které je uvedeno na pokladním dokladu


Pro období: 1 měsíc


Datum ukončení: nevyplňovat, nebo na neurčito

 

Poplatky za stravu:


1. sk. žáci 6 – 10 let platí 28,– Kč za jeden oběd


2. sk. žáci 11 – 14 let platí 30,– Kč za jeden oběd


3. sk. žáci 15 let platí 32,– Kč za jeden oběd

 

2. Odhlašování obědů (v případě nemoci nebo nepřítomnosti dítěte ve škole déle než jeden den).

První den nepřítomnosti žáka ve škole si můžete jeho oběd vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.15 do 11,30 a od 13,45-14,00 hodin. Další dny je nutné žáka z obědů ve školní jídelně odhlásit. Nárok na odběr stravy má po ukončení absence.

Pokud si obědy neodhlásíte, bude Vaše dítě považováno za cizího strávníka a stravné musíte doplatit o částku 36,– Kč za každý další neodhlášený oběd, i když se Vaše dítě stravovat nebude.

 

3. Pokud se žák již nebude stravovat nebo již nebude žákem školy např. z důvodu stěhování nebo ukončení školní docházky, jste povinni tuto změnu nahlásit na sekretariátu školy nebo v kanceláři vedoucího stravování a zároveň zrušit ve své bance trvalý příkaz.

 

4. Přeplatky Vám budou vyúčtovány a vráceny na Váš účet vždy na konci daného školního roku v červnu.

 

4. Spoj na odhlašování obědů a informace k platbám:


E-mail:
jidelna@zsdvorskeho.eu tel. 595 700 558

 

Všechny poplatky se inkasují 1 měsíc předem, tj. první platba v lednu na únor, poslední platba pak v květnu na červen.

 

Datum účinnosti (datum trvalé platby): 20. 1. 2018

Fakultní škola
Mensa
Dejme šanci talentům
Rodiče vítáni
BS Snake