596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Speciální pedagog

 

Mgr. Ivana Dybalová
Tel. 595 700 532

Email: ivana.dybalova@zsdvorskeho.eu

 

Činnosti speciálního pedagoga:

– ve spolupráci s třídními učiteli je nápomocen při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– podílí se na sestavování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
– navrhuje zákonným zástupcům vyšetření ve školních poradenských zařízeních, se kterými úzce spolupracuje
– zajišťuje naplňování podpůrných opatření žáků včetně průběžného vyhodnocování navržených opatření
– zabezpečuje pravidelnou speciálně pedagogickou péči pro žáky
– poskytuje speciálně pedagogické konzultace pro žáky, rodiče i učitele

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům

Rodiče vítáni
BS Snake