596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Od roku 2021 spolupracujeme s hokejovým klubem HC VÍTKOVICE RIDERA. Naše spolupráce je založena na propojení efektivního vzdělávání žáků s kvalitní sportovní činností. Naším cílem je navázat na spolupráci, základní školy a hokejového klubu, která v minulosti dlouhé roky fungovala na ZŠ Rostislavova a tuhle spolupráci ještě vylepšit.

Naše spolupráce s HC VÍTKOVICE RIDERA je založena na:

VZDĚLÁNÍ – Kvalitní vzdělání
ČAS – Efektivní využití času
SPORT – Všestranná sportovní příprava se specializací na lední hokej

Tělesná výchova
rozšířená výuka tělesné výchovy – 1. stupeň 3. hodiny a 2. stupeň 5. hodin TV týdně
tělesnou výchovu vyučují učitelé a zároveň trenéři atletiky, gymnastiky, basketbalu a ledního hokeje
propojení tělesné výchovy a tréninků v klubu
všestranný přístup – učení základním motorickým dovednostem jednotlivých sportu
Individuální tréninky
2x týdně na rámce běžných tréninků s týmem (pro žáky 3.-9. tříd)
1x v tělocvičně s trenérem ledního hokeje a trenérkou gymnastiky – kompenzační a koordinační cvičení, základy gymnastiky
1x na ledě – rozvoj individuálních činnosti jednotlivce – technika bruslení, hole a střelby

Stravování
možnost využít speciálně připravených svačin + pitného režimu (o velké přestávce)
oběd: výběr ze dvou jídel
úprava časů obědů podle aktuálního tréninkového plánu

Doprava
zajištění dopravy pro žáky 1. stupně mezi školou a stadionem nebo naopak
úspora času pro rodiče

Týdenní plány
rodiče nemusí omlouvat individuálně absenci na tréninku u třídních učitelů
možnost absolvovat všechny tréninky, utkání a akce klubu

Doučování
2x týdně na 1. stupni pro žáky 3.-5. tříd
pro žáky 2. stupně individuálně po domluvě s vyučujícím

Spolupráce trenérů a učitelů
pravidelné konzultace školních výsledků žáků a individuálních dovedností hráčů mezi trenéry a učiteli
společné plánování akcí klubu a akcí školy – jako jsou lyžařské kurzy, ozdravné pobyty, projekt Erasmus, návštěvy utkání a další

Sportovní prohlídky
zajištění bezplatné sportovní prohlídky až do 8. hokejové třídy, ve spolupráci s MUDr. Reném Boglevským z kliniky ASK TORE

Sportovní třídy
třídu tvoří hoši i dívky
žáci jsou do třídy vybráni na základě sportovního testování a jejich sportovních předpokladů
testování probíhá při zápise dětí a poté při přechodu z 1. na 2. stupeň

Vzdělání a chování
klademe velký důraz na vzdělání a chování
žáci na 2. stupni mají zavedeny speciální deníčky pro domluvu termínů s vyučujícími
rozšířená výuka anglického jazyka – metoda CLIL a zapojení rodilého mluvčího
možnost se připravit a absolvovat na jazykové zkoušky Cambridge
je zaveden speciální řád chování pro žáky ZŠBD – hráče HCVR

Kontaktní osoba 
Mgr. Petr Tomis – zástupce ředitele pro sport a zároveň trenér ledního hokeje licence ,,A” mládeže HC Vítkovice Ridera
kontakt: email – petr.tomis@zsdvorskeho.eu, petr.tomis@hc-vitkovice.cz nebo telefon 736 452 829

Počet zapojených hráčů/žáků školy
školní rok 2021/2022 – 27 dětí
školní rok 2022/2023 – 48 dětí
školní rok 2023/2024 – 70 dětí
celkem se do spolupráce zapojilo 79 děti

Společné akce
1. 2. 2023 – Celé Česko čte dětem – P. Mueller
červen 2023 – instalovaní společné výzdoby s historií HCVR v prostorách tělocvičen školy
18. 8. 2023 – Aleš Stezka podepsal zeď se svou fotografii
22. 6. 2023 – autogramiáda a sportovní soutěž hráčů při oslavě 30. výročí školy – D. Lakatos, R. Dej, P. Krieger, P. Fridrich
18. 9. 2022 společná návštěva 406 žáků, učitelů a rodičů utkání HC VÍTKOVICE RIDERA – HC Škoda Plzeň
24. 2. 2023 společná návštěva 385 žáků, učitelů a rodičů utkání HC VÍTKOVICE RIDERA – HC Energie Karlovy Vary