596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Policisté chválí náš Sportovní den, kterého účastnili

Paní por. Bc. Martina Jablońská z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o naší akci píše: „Cele dopoledne se neslo v duchu sportu, veselé hudby a za přítomnosti krásného počasí. Časový harmonogram dokonale navazoval. Děkuji a příští rok se budeme opět těšit a spolupráci.“ Níže se podívejte na fotky a přečtěte si delší text, v němž paní Jablońská popisuje, co všechno policisté dětem ukázali.

Projekt Dejme šanci jazykům významně podpořil naši výuku angličtiny

Statutární město Ostrava v letošním školním roce v rámci Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy podpořilo výuku anglického jazyka v naší základní škole. Škola zavedla metodu CLIL, tzn. výuku nejazykových předmětů v anglickém jazyce – v dějepise, žurnalistice, mediální výchově, výchově k občanství, přírodovědě a hudební výchově. Na škole působil po celý rok rodilý mluvčí. Z programu byly pořízeny dvojjazyčné materiály a edukativní hry. Další aktivity, které jsme v rámci celého programu realizovali, najdete níže. Podívejte se taky na fotky.

Sportovní den se i navzdory horku báječně povedl

Velkou akcí pro žáky i veřejnost jsme tento školní rok začali, velkou akcí jsme jej také ukončili. V pátek 24. června jsme na školním hřišti uspořádali Sportovní den, který nabídnul nejen dopolední program pro žáky, ale od 15:30 do 19 hodin také aktivity a zábavu pro veřejnost. Návštěvnost odpolední části předčila očekávání: přišly na čtyři stovky lidí. Níže najdete více informací a fotky.

Exkurze Osvětim – Krakov

V minulém týdnu jsme se s žáky 8. a 9. tříd vydali na vzdělávací exkurzi do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka. Do místa, které každý z nás zná, ale jehož návštěva vyžaduje jistou dávku odvahy. Téma holocaustu – tyto dramatické okamžiky druhé světové války spjaty s osudy mnoha milionů lidí a s jejich osobními příběhy si žáci již přiblížili v hodinách dějepisu a literatury.

Žáci bádali jako vědci – antropologové

Dne 21. 6. jsme v rámci projektu Talentmanagement navštívili Svět techniky a edukativní program Malý antropolog. Jak se vyvinula z tváře opice ta lidská? Pozorování měnících se obrázků ve videu bylo jen začátkem naší „vědecké práce“. Oblékli jsme si bílé pláště, na velkých pracovních stolech skládali makety koster a šlo nám to velmi dobře. Níže jsou podrobnosti a fotky.

Atletický trojboj – Naši páťáci vybojovali stříbro a krajský přebor mají v kapse!

Dne 7. června se vybrání žáci a žačky 5. A a 5. B zúčastnili atletického trojboje. Sportovní klání se skládalo z 50m sprintu, skoku dalekého, hodu míčkem a smíšené štafety na 4×60 metrů. Jelikož naše škola má v pátých třídách plno šikovných dětí, podařilo se nám postavit hned dvě družstva. Jak se jim dařilo, to najdete níže a podívejte se taky na fotky.

Je to tady! Máme čtyři nominace do republikového finále Odznaku všestrannosti

Je to určitě jeden z největších sportovních úspěchů, jakého kdy žáci naší školy dosáhli. Mluvíme o nominaci do celostátního finále Odznaku všestrannosti. Z krajského kola postoupil Lukáš Lazenský (4.A), dále pak za celoroční plnění v hodinách tělesné výchovy Jiří Douda (8.A) , Dominik Lakatos (5.A) a Adriana Varadi (5.A). Mezi náhradníky jsou Šimon Fasner (9.A), Vojtěch Douda (6.A) a Simona Jablónská (6.A). Všem gratulujeme! Vaše škola