596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Přivítali jsme prvňáčky

Stejně tak jako na ostatních školách i na naší škole proběhlo pasování prvňáčků, kde je přivítal pan místostarosta Ing. Otakar Šimík. Akce se zúčastnilo také vedení školy. Paní zástupkyně pro první stupeň Ivana Dybalová a pan ředitel Miloš Kosík popřáli žákům v novém školním roce mnoho úspěchů. Do prvních tříd nastoupilo 59 žáků. Níže čtěte více a podívejte se na fotky.

Projektový den s odborníky z Lesů ČR

Dne 24. 6. 2022 se konal environmentální projektový den s odborníky z Lesů ČR, kterého se zúčastnili vybraní žáci 1. a 2. stupně s cílem osvěty problematiky škůdce kůrovce a jeho vlivu na lesy v ČR. Žáci se názorně seznámili s tím, jak kůrovec vypadá, jak se šíří, co v krajině způsobuje a jaká je možná prevence či záchyt. Níže najdete více informací a fotky.

Policisté chválí náš Sportovní den, kterého účastnili

Paní por. Bc. Martina Jablońská z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o naší akci píše: „Cele dopoledne se neslo v duchu sportu, veselé hudby a za přítomnosti krásného počasí. Časový harmonogram dokonale navazoval. Děkuji a příští rok se budeme opět těšit na spolupráci.“ Níže se podívejte na fotky a přečtěte si delší text, v němž paní Jablońská popisuje, co všechno policisté dětem ukázali.

Projekt Dejme šanci jazykům významně podpořil naši výuku angličtiny

Statutární město Ostrava v letošním školním roce v rámci Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy podpořilo výuku anglického jazyka v naší základní škole. Škola zavedla metodu CLIL, tzn. výuku nejazykových předmětů v anglickém jazyce – v dějepise, žurnalistice, mediální výchově, výchově k občanství, přírodovědě a hudební výchově. Na škole působil po celý rok rodilý mluvčí. Z programu byly pořízeny dvojjazyčné materiály a edukativní hry. Další aktivity, které jsme v rámci celého programu realizovali, najdete níže. Podívejte se taky na fotky.