596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Novinka pro školní rok 2023/2024

V rámci zápisu do 1. tříd 3. – 5. dubna 2023 proběhne zápis do anglické třídy, kde budou mít děti 5krát týdně výuku v anglickém jazyce. Jako naše každá první třída bude mít i anglická 1 hodinu anglického jazyka a dále se bude vyučovat v angličtině částečně také prvouka, výtvarná výchova, hudební výchova či pracovní činnost. Do některých hodin bude docházet rodilý mluvčí.

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce zná své výherce!

V měsíci únoru proběhlo na druhém stupni školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Žáci 6. až 9. tříd podstoupili nelehký písemný test, který měl za úkol ověřit znalosti ve všech dílčích částech jazyka. Test byl rozdělen do dvou úrovní – žáci 6. a 7. ročníků, žáci 8. a 9. ročníků. Písemná část obsahovala poslech, čtení s porozuměním, psaní a gramatická cvičení.

Jdeme do dalšího projektu. Jeho hlavní náplní jsou výjezdy do zahraničí

Připraveni na jazyky a sport! je název nového projektu mobilit žáků a učitelů financovaného z programu Evropské Unie Erasmus+, který naše škola zrealizuje do konce roku 2023. Cílem projektu je rozšířit kompetence učitelů v oblasti výuky pomocí metody CLIL, posbírat v zahraničí inspiraci a příklady dobré praxe pro sladění sportovní a klasické výuky, vylepšit metodické a jazykové kompetence učitelů a umožnit žákům poznat, jak vypadá výuka v zahraničí.