596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Náš Den otevřených dveří se setkal s velkým zájmem rodičů. Děkujeme!

Přátelé, jak víte, v úterý 27. února jsme měli Den otevřených dveří hlavně pro rodiče budoucích prvňáků. Velmi nás těší, že do školy se přišlo podívat tolik z Vás! Rovněž o předběžný zápis do sportovní a anglické třídy byl velký zájem. Děkujeme Vám a věříme, že Vás naše škola se vším, co nabízí, zaujala. Těšíme se na budoucí spolupráci. (níže v článku najdete fotky) Vaše škola

V soutěži v praktických dovednostech získali naši žáci 3. místo

Dne 21. února v K-Triu se skupina žáků 8. třídy zúčastnila soutěže Kdo zná a umí, ten si píská 2024. Soutěž nabídla 14 stanovišť, kde si žáci vyzkoušeli své schopnosti a dovednosti. Střední školy a odborná učiliště se postaraly o skvěle připravená stanoviště. Díky této příležitosti mohou žáci získat nejen nové znalosti, ale také lepší představu o tom, jakým směrem se chtějí v budoucnosti vydat. Doprovodný program připravený zaměstnavateli nabídl našim žákům cenné informace o různých pracovních pozicích. Naši žáci se v soutěži neztratili a svými schopnostmi a úsilím si vybojovali krásné třetí místo. Jsme na ně velmi pyšní a věříme, že tato zkušenost jim pomůže na jejich další cestě k úspěchu. Níže v článku najdete fotky.

Další skvělé úspěchy našich modelářů

16. února v Brně – Lužánkách proběhlo Mistrovství ČR papírových modelů pásové techniky. Odvezli jsme si odtud tři medaile za 1., 2. i 3. místo. A navíc, předávaly se zde také poháry za Papírovou ligu 2023 a celkové pořadí v Mistrovství ČR 2023. Vítězem Papírové ligy v kategorii mladších žáků se stal Dominik Škuca z 6. třídy. Ve starších žácích skončil v Papírové lize na 2. místě Ravil Karpinianu ze 7. ročníku. V absolutním pořadí Mistrovství ČR 2023 skončili Martin Kunzl (7. roč.) a Ravil Karpinianu oba na 3. místě. Níže podrobnosti a fotky.

Sdílení, podpora, spolupráce neboli Učiteling. U toho naše škola nemohla chybět

V pátek 16. 2. se konala v prostorách City Campus OU inspirativní akce zvaná Učiteling. Během celého dne se uskutečnilo mnoho workshopů pro učitele ZŠ a SŠ zaměřené na profesní a osobní rozvoj, navazující na cíle Strategie 2030+: Snížení nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximální rozvoje potenciálu dětí, žáků a studentů. Jedinečnost těchto workshopů spočívala v seznámení se s pedagogickými metodami inspirativních učitelů prostřednictvím vlastního zážitku.

Americký den ve škole

Dne 14. února jsme na naší škole uspořádali projektový den ve spolupráci se školní jídelnou, zaměřený na přípravu národních pokrmů jednoho ze světových států. Tento zvláštní den jsme věnovali USA. Níže najdete fotky a podrobný popis dne.

Úspěch našich chlapců v házené

Nejen basketbal, atletika či florbal, ale v poslední době je to také házená, v níž naši žáci obsazují v turnajích přední umístění. Aktuálně se tak stalo v okresním kole žáků 6. a 7. tříd, kde naši chlapci vybojovali v konkurenci deseti škol 3. místo. Turnaj se konal ve čtvrtek 15. února ve Sportovní hale Polanka nad Odrou. A ještě jedna okolnost, která nás může těšit: Soutěž se započítává do celoročních Ostravských sportovních her, ve kterých průběžně vedeme. Níže najdete několik fotek. J.G.

Exkurze na ÚMOb Ostrava – Jih

V úterý 13. 2. 2024 zavítali vybraní žáci 8. a 9. ročníku na ÚMOb Ostrava – Jih. Radnicí nás provedla paní Š. Zubková, která nám podrobně a zajímavě představila jednotlivé odbory ÚMOb O. – Jih. Zavítali jsme také do obřadní síně, kde jsme si vyzkoušeli improvizovaný svatební obřad. Dále naše kroky vedly do kanceláře místostarosty Mgr. Radima Ivana, v jehož kompetenci je odbor školství a sportu a odbor strategického rozvoje. Pan místostarosta nás seznámil s náplní své práce a s plány pro oblast školství. Exkurze byla součástí kariérového poradenství, kterému naše škola věnuje velkou pozornost. A. Tomášová