596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Aktivity tříd a žáků

Druháci se zúčastnili charitativního běhu

V pátek 9. 9. se naši druháčci zúčastnili charitativního běhu na podporu výzkumu léků proti rakovině. V Bělském lese proběhli trať dlouhou 4 km, čímž podpořili také své zdraví. Gratulujeme všem za skvělý výkon. s.r.

Vyhodnocení celoroční aktivity ve sběru baterií

Naše škola je celoročně aktivně zapojena do sběru baterií a plnění různých osvětových úkolů s Recyklohraní. Na konci školního roku tak přichází ta příjemná část, a to vyhodnocení a odměna nejlepším sběratelům baterií naší školy. Pro tento školní rok jsou to tito výherci:
místo Veronika Válková (3.B)
místo Martin Kunzl (5.A)
místo Adéla Drahotušská (4.C)
místo Adéla Balažovičová (4.C)
místo Nikol Rziepělová (5. místo)
Ocenění taktéž dostala nejlepší třída a tou se stala třída 3. B s paní učitelkou Irenou Goldovou. 2. místo získala 5.A s p. uč. Petrou Gawlasovou. 3. místo patří třídě 4.C s p. uč. Renatou Rymelovou. 4. místo obsadila 4.A s p. uč. Danuší Daleckou. 5. místo patří rovněž prvnímu stupni a to třídě 2.B s p. uč. Ivanou Dybalovou.
Všem výše uvedeným moc gratulujeme! Obrovské děkuji však patří i ostatním žákům jak prvního stupně, tak i druhého stupně, kteří pečlivě sbírají a odevzdávají baterie a tím pomáhají lepšímu životnímu prostředí.
Pevně věřím, že od září to zase rozjedeme a opět zvedneme rekordy vybraných baterií k lepší recyklaci. (K.K.)

Výlet 3.A a 3.B do Raduně

Společný výlet žáků 3.A a 3.B se vydařil. 23. 6. žáci odjeli na zámek Raduň, kde na ně čekaly dva edukační programy. Prohlídka raduňského zámku s kněžnou Wandou žákům přiblížila život šlechtické rezidence 19. a počátku 20. století. Program Raduňské radovánky aneb kousek Anglie zase zahrnoval procházku kolem zámku, návštěvu oranžerie a bylinkové zahrady. V programech bylo mnoho příležitostí ke hrám a zážitkům. Malebné prostředí zámku i jeho okolí jsme si všichni pěkně užili.
třídní učitelky I. Goldová, T. Pilařová

Zábavná show na závěr školního roku

Skutečnost, že se letošní školní rok nezadržitelně blíží do svého finále, signalizovala i tradiční zábavná show s Hopsalínem. Programu s názvem Zvonek zvoní aneb škola končí! se 29. 6. 2022 po dvouleté přestávce zúčastnili žáci těchto tříd: 1. A, B, C, 2. A, B, C a 3. A a 3. B.
Oblíbený program plný písniček, tance, kvízů a soutěží s letní tematikou pobavil nejen děti, ale i jejich paní učitelky. Tato super akce dýchala prázdninovou atmosférou. Děti si program parádně užily a na všechny se dostala alespoň sladká odměna.
Za 1. A, B, C, 2. A, B, C a 3. A, B. zapsala L. Lindovská

8. B si zpříjemňuje konec školního roku hrou na klavír

V posledních dnech školního roku to v 8. B hudbou jenom žije, minulý týden se konal žákovský koncert, kde vystoupily 3 žákyně této třídy, 2 s hrou na kytaru a jedna s hrou na klavír.
Žákyně hrající na klavír, Karolína, se již přes rok učí sama a dole můžete vidět záznam a fotografie jejího hraní. David Čapka, 8. B

 

1. a 3. místo ve výtvarných soutěžích

Máme další úspěch ve výtvarné soutěži, ve které se nám podařilo obsadit hned dvě výherní místa.
I CAN CHANGE THE WORLD – tak zněla soutěž pořádaná Knihovnou města Ostravy, oddělením American Corner.
Velká gratulace patří hned dvěma žákyním naší školy, které se se svými výtvarnými pracemi umístily na vítězných pozicích.
Anna Axmannová (Palmový olej): 1. místo v kategorii B
Aneta Horáková (Pomoc srdcem): 3. místo v kategorii B
Mám velkou radost, že se nám podařilo umístit se hned dvakrát ve vítězných pozicích a žákyním moc gratulujeme k úspěchu. (K.K.)

Škola dostala poděkování od Ombudsmana

Žákyně Ludmila Myšáková (7.C), Eliška Janáčová (8.B), Ella Ptačovská (8.C) a Helena Holoubková (8.C) obdržely poděkování za zapojení se do výtvarné soutěže Jak ombudsman pomáhá dětem. Děkovný list všechny zmíněné mile potěšil. K. Kubištová

Velká kompostová výzva

Škola dostala poděkování za splnění osvětového úkolu „Velká kompostová výzva“ od Týmu Recyklohraní. Tuto výzvu jsme společně plnili s žáky 7. a 8. ročníků. Cílem bylo prvně si říci výhody a cíle kompostování pro naše životní prostředí a následně jsme vytvořili reklamní plakáty a kompostéry. K. Kubištová

Školní družina – kroužek keramiky

Ani teplé letní dny nevzaly dětem z kroužku keramiky ve školní družině chuť tvořit.
Podívejte se, jak se jim podařilo zpracovat letní motivy. A teď už se všichni těšíme na prázdniny,
sluníčko, koupání a výlety. J. Kotalová, vedoucí kroužku keramiky

8. A a její výlet na Ondřejník

Žáci 8. A si i přes úmorné vedro v pondělí 27. června užili výlet na Ondřejník. Už cesta moderním poschoďovým vlakem byla pro mnohé příjemným zážitkem. Výstup na kopec byl v bezmála 35 °C poněkud náročnější, ale horská chata s bufetem, kolotoč či houpačky za tu námahu stály. Po relaxu a svačince se šlo o poznání lépe. A navíc dolů! Potěšily i dvě návštěvy potravin. Nejžádanější sortiment je nasnadě: studené nápoje a nanuky.      J.G.

5. A a 5. B na vycházce k haldě v Hrabůvce

Dne 27. 6. se páťáci vydali na environmentální vycházku (v rámci plnění aktivit mezinárodního projektu START) k haldě v Hrabůvce. Obešli jsme umělé jezero, které by mělo jednou v budoucnosti být součástí moderního ekologického vodíkového města (děti si v červnu během výuky samy ve skupinách navrhovaly energeticky soběstačná města). I když byl velmi horký den, zvládli jsme ujít téměř 6 km a díky skvělé viditelnosti viděli vrcholky Beskyd, dali jsme si zmrzlinu a Ekologickou pátračku jsme vyplnili až ve školním altánu. LŠ, PG

Výlet 3. B do centra Ostravy

Žáci 3. B se 21. 6. vydali za poznáním a historií do centra Ostravy. Navštívili na Moravě druhou největší katedrálu Božského Spasitele, obdivovali výhled z věže Nové radnice a starý výtah páternoster. Poznali most Miloše Sýkory spojující Moravskou a Slezskou Ostravu. Z lávky vedoucí k Slezskoostravskému hradu se seznámili se soutokem řeky Lučiny a Ostravice. Kolem nejstarší památky kostela Sv. Václava došli až na Masarykovo náměstí. Zde si ověřili svou paměť připravenou křížovkou. Zajímavou chvilkou bylo zhlédnutí Pohádkového orloje před Divadlem loutek. Poslední zastavení žáci udělali u Divadla A. Dvořáka, kde nasedli do tramvaje a vrátili se zpět ke škole.
Za zajímavý výklad děkujeme mamince od naší žákyně Verunky. Třídní učitelka Irena Goldová

Čtení s paní psycholožkou

V červnu žáci 1. A, 2. B a C společně četli s paní psycholožkou v Čítárně knihu o etiketě – správném chování. Dozvěděli se, jak se chovat v lese, jak oplácet dobro dobrem, že kdo se proviní, je potrestán a že chovat se slušně se vždy vyplatí. Žáci se do nových knih začetli, akce se jim líbila a už se těší na další. M. Hrušková

Podpořilo statutární město Ostrava

Výsadba keřů na školním pozemku

Dne 23. června jsme se třídou 9. B vysázeli první keře zakoupené z prostředků OZO, které nám byly poskytnuty v rámci projektu Zelená pro Ostravu. Jedná se o kvetoucí keře, v dospělosti dosahující výšky až dvou metrů. B. L.

Výlet 2. tříd

Ve středu 22. 6. jeli druháci na výlet na Bílou v Beskydech. Tam na ně čekaly náčelnice tlupy a z dětí se staly praděti. Vyrobily si náhrdelník, naučily se válečný pokřik a vyrazily na mamuty… a řádily. Po občerstvovací přestávce náčelnice přinesly olympijskou pochodeň a všichni vyrazili závodit v netradičních disciplínách. Každé družstvo si také namalovalo svou olympijskou vlajku a vymyslelo svůj pokřik. Na závěr za odměnu pršely z nebe bonbóny. Všichni zvítězili a výlet se vydařil!          Paní učitelky 2. tříd

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům
Rodiče vítáni
BS Snake