596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Kontakty

 

Adresa:

Základní škola a mateřská škola
B. Dvorského 1049/1
700 30 Ostrava – Bělský Les

 

E-mail školy: skola@zsdvorskeho.eu

E-maily na zaměstnance jsou ve tvaru: jméno.příjmení@zsdvorskeho.eu

 

IČ: 70978352

ID: 5j6mf89
Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném poskytovatelem certifikovaných služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.)
Podporované formáty datových zpráv: *.txt,*.doc, *.rtf, *.htm, *.html, *.xls, *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg

 

Číslo účtu: 91132761/0100

 

Základní škola:

ředitel: Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., MBA, tel.: 595 700 531
zástupce pro předškolní výchovu: Jana Lunkmossová, tel.: 732 135 081
zástupce pro I. stupeň: Mgr. Ivana Dybalová, tel.: 595 700 532
zástupce pro II. stupeň: Mgr. Andrea Tomášová, tel.: 595 700 560
zástupce pro oblast tělesné výchovy a sportu: Mgr. Petr Tomis, tel.: 595 700 552

vedoucí vychovatelka školní družiny: Jana Kotalová, tel. 595 700 607
tajemnice školy: Radana Kozoňová, tel.: 595 700 530

hospodářka školy: Ing. Lenka Vančurová, tel. 595 700 536

vrátnice 1. stupeň, tel. 595 700 556, sborovna tel. 595 700 566

vrátnice 2. stupeň, tel. 595 700 545, sborovna tel. 595 700 561

 

Školní poradenské pracoviště:

výchovný poradce: Mgr. Andrea Tomášová, tel.: 595 700 560
školní metodik prevence: Mgr. Ilona Adámková, tel.: 595 700 548
speciální pedagog: Mgr. Ivana Dybalová, tel.: 595 700 532
školní psycholožka: Mgr. Olha Matiash, tel.: 595 700 601

výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Lenka Lindovská, tel.: 595 700 604

 

Mateřská škola:

Tel: 596 711 417 

e-mail: skolka(zavináč)zsdvorskeho.eu

 

Školní jídelna:

Tel.: 595 700 557, 595 700 558, 728 996 559
e-mail: jidelna(zavináč)zsdvorskeho.eu

 

Školní družina:

595 700 534

Učitelé 1. stupně, přípravné třídy, asistentky pedagoga

PT – A                                         Bc. Veronika Osmančíková              595 700 537

PT – B                                         Veronika Vychodilová DiS.               595 700 537

I.A                                                Mgr. Irena Goldová                           595 700 606

I.B                                                Mgr. Marcela Hrušková                    595 700 542

I.C                                                Mgr. Taťána Těmínová                     595 700 605   

II.A                                     

Mgr. Lenka Lindovská                     595 700 604

 

II.B

Mgr. Denisa Rajmonová                  595 700 609

 

II.C

Mgr. Renata Rymelová                    595 700 541

 

III.A

Mgr. Stanislava Ritzová                  595 700 555

 

III.B

Mgr. Jarmila Šnapková                   595 700 539

 

III.C

Mgr. Aneta Halamíková                  595 700 607

 

IV.A

Mgr. Petra Gawlasová                     595 700 567

 

IV.B

Mgr. Lenka Šnapková                     595 700 603

 

IV.C

Mgr. Danuše Dalecká                      595 700 602

 

V.A

Mgr. Tatiana Pilařová                      595 700 553

 

V.B

Bc. Eliška Vavrečková                     595700533

 

V.C                                          

Mgr. Darina Machalová                  595 700 608

 
   

Asistentky pedagoga

Barbora Kaniová                              595 700 600

 
 

Dana Halická                                    595 700 539

Jana Jarolíková                                 595 700 535

Bc. Simona Chmelíková                  595 700 537

Alena Miskiewiczová                       595 700 550

Hana Šimíčková                               595 700 567

 

Učitelé 2. stupně

VI.A

Mgr. Jan Goj                         595 700 564

 

VI.B

VI.C                                                                        

Mgr. Ivana Jarošová             595 700 550

Mgr. Eva Páčová                   595 700 554

 

VII.A

Mgr. Renata Adamíková      595 700 547

 

VII.B

Mgr. Gabriela Bezručová    595 700 600

 

  

 

VIII.A

Mgr. Kateřina Bluchová        595 700 544

 

VIII.B

Mgr. Ilona Adámková            595 700 548

 

VIII.C

Mgr. Kateřina Hajná              595 700 551

 

IX.A

Mgr. Kristýna Kubištová       595 700 568

 

IX.B

Mgr. Soňa Vachtová              595 700 548

 

IX.C

Ing. Daniela Halatová            595 700 550

 

 

NETŘÍDNÍ

 

Mgr.Vlasta Krmášková          595 700 554

 

 

Mgr. Dušan Hrdlička             595 700 543

 

 

Mgr. Pavel Pracný                  595 700 565

 

 

Mgr. Bohdana Lokajová         595 700 562

 

 

Mgr. David Sobek                   595 700 563

 

 

Mgr. Martin Ošmera              595 700 565

 

 

Mgr. Jana Kostelňáková         595 700 551

 

 

Ing. Renáta Horáková            595 700 554

Mgr. Zuzana Plachká             595 700 563

Bc. Michaela Machalová       595 700 568

 

 

Mgr. Markéta Kolářová         595 700 544

Libor Pavliš                             595 700 550

Simon Johnson                       595 700 562

 

                                                                               PaedDr. Pavlína Franioková  595 700 549

 

 

 

Školní družina

1. odděl.

Mgr. Lucie Buranská                    595 700 537

2. odděl.

Martin Svoboda                          

3. odděl.

Valerie Mentznarowská, DiS.     595 700 608

4. odděl.

Jana Kotalová (vedoucí ŠD)         595 700 607

5. odděl.

Mgr. Markéta Mrázková              595 700 609

6. odděl.

7. odděl.

8. odděl.

Andrea Mičaníková, DiS.             595 700 567

Renata Krupová                            595 700 602

Mgr. Martin Nováček, DiS.          595 700 603

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům

Rodiče vítáni
BS Snake