596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

3. C – beseda v knihovně

28. 3. byla 3. C v knihovně v K-triu na besedě o knize. Žáci poslouchali úryvky z knihy a předvídali další děj. Přišli na to, že člověk by měl přemýšlet o následcích svých činů. Práce ve skupinách i závěrečná chvilka nad knihami se jim velmi líbily. M. Hrušková

LES – jarní projektový týden ve ŠD

Jaro začíná 21. března a tento den je zároveň i Dnem lesů. Příroda se začíná probouzet, světla je čím dál tím víc, stromům rostou nové větvičky i listy a v jejich korunách hnízdí ptáci. Zvířata se probouzejí ze zimního spánku a některá již mají mláďata. Les je v našem životě nepostradatelný.

22. březen – Světový den vody

Druháci a třeťáci se dnes učili o vodě. Získali nové informace o tom, jak se z dešťové vody stane voda pitná, co všechno pro nás voda znamená, že bez ní by nebyl život. Společně vytvořili myšlenkové mapy. Poznávali vodu všemi smysly, jak voda vypadá v různých skupenstvích, jak chutná, voní, studí nebo hřeje a dokonce i jak voda zní. Poslechem určovali, k čemu se voda používá. Písničkami o vodě si celý projektový den zpříjemnili.

S. Ritzová, J. Šnapková, T. Těmínová a M. Hrušková

Projektový den Moje město v 5. A

Projektový den – Město, ve kterém žiji, proběhl ve třídě 5. A, v rámci vlastivědného učiva. Děti sbíraly materiály, fotografie, ale také v rámci projektu vyhledávaly data na PC v počítačové učebně. Dozvěděly se spoustu nových a zajímavých informací. Mgr. Danuše Dalecká

Zapojili jsme se do projektu EkoEnergie 23 – Chytrý region

Projekt je zaměřen na žáky základních škol a jejich propojení s podnikatelskou sférou a VŠB – TU Ostrava. Vizí projektu je vzbudit zájem o environmentální výchovu a zvýšit popularizaci přírodních a technických oborů, podporu talentovaných a aktivních žáků, zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v MSK, vedení k vlastní odpovědnosti za jeho další vývoj a uvědomění si, že existují tzv. „chytrá řešení“.