596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Projekt Erasmus+ Green Little Heroes: Udržitelná Inspirace v Tartu, Estonsko

V rámci projektu Erasmus+ Green Little Heroes se pan ředitel a dvě učitelky z naší mateřské školy připravují na nadcházející pracovní cestu do Tartu, Estonska. Tato část projektu je zvláště zaměřena na koncepty reduce, reuse a recycle, které budou zkoumat prostřednictvím inspirativního zapojení do iniciativ a projektů podporujících udržitelnost a ochranu životního prostředí. Projekt je financován EU v rámci programu Erasmus+.

Pracovní cesta v estonském Tartu

V rámci projektu “Green Little Heroes” se pan ředitel spolu s dvěma paními učitelkami mateřské školy vydali na pracovní cestu do Estonska, konkrétně do města Tartu. Jejich mise spočívá v prohloubení znalostí a získání nových inspirací v oblasti udržitelnosti, a to v rámci aktivity nazvané “Reduce, Reuse a Recycle”.

Pojedeme do Turecka!

Čtyři žáci a dva učitelé naší ZŠ se vydají od 21. do 28. dubna do Turecka (Antalya). Hlavním tématem tohoto již čtvrtého LTT setkání s partnery z Turecka, Řecka, Lotyšska a Španělska je energie a její zdroje, odpady a vliv klimatických změn na kulturní historické dědictví. Toto dobrodružství má velký význam pro naše žáky i pro naši planetu. Pomáhá jim rozšířit obzory, pochopit výzvy, kterým čelíme v oblasti životního prostředí, a nabízí jim nástroje, jak se aktivně zapojit do ochrany naší planety a historického dědictví. Tento výjezd je realizován v rámci projektu CHILDREN OF A GREEN WORLD, který je financován EU (program Erasmus+).