596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Erasmus+: START: Role žáků a jejich zapojení do podpory životního prostředí


Účelem projektu START je sdílení dobré praxe, společná diskuze, průzkum a kombinování osvědčených postupů týkajících se formálních a neformálních vzdělávacích metod, jejichž cílem je vytvoření návodu, jak nejlépe zavést vzdělávání v oblasti změny klimatu ve školách a jak rozšířit povědomí o této problematice mezi žáky. Výsledná interaktivní kniha bude zahrnovat koncepty řešící emoce spojené s klimatickou změnou, pojmy jako eko-úzkost nebo mezigenerační či mezikulturní přístup ke změně klimatu.
Účastníci: Agrupamento de Escolas de Castro Verde (Portugalsko), ZŠ a MŠ B. Dvorského Ostrava-Bělský Les (Česká republika) a PASOS (Španělsko)
Podrobnosti k projektu naleznete na jeho webových stránkách: https://ongpasos.com/start/.

Children of a Green World

 

Odkaz na Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA220-SCH-000085973
Období realizace: 09/2022 – 08/2024
Celková rozpočet ZŠ a MŠ B. Dvorského v rámci projektu: 28 262 Euro
Cílová skupina: žáci ve věku 10 – 14 let, učitelé, rodiče
Zapojené státy: Česká republika – koordinace, Lotyšsko, Turecko, Řecko, Španělsko
Cíl projektu:
– podporovat žáky a pedagogické pracovníky v rozvoji klíčových kompetencí podporují ochranu životního prostředí
Plánované aktivity/výstupy:
– Soutěž o projektové logo
– Projektová webová stránka
– Přidružený eTwinningový projekt
– Společná kniha “Příběhy našich předků”, ve které pamětníci ze školních komunit popíšou ekologické situace, které nastaly v minulosti a příklady jejich řešení, u nichž je evidentní pozitivní nebo negativní dopad. Kniha tak bude inspirací, jak se v minulosti řešily ekologické problémy.
– Vícejazyčný slovník zaměřený na téma životního prostředí
– Všechny partnerské školy vytvoří na své školní zahradě malý biotop, který díky vysázeným stromům a keřům vytvoří útočiště pro ptactvo, hmyz a menší zvířectvo.
– Organizace 2 mezinárodních projektových setkání zaměřených na organizaci projektu
– Organizace 5 mezinárodních vzdělávacích aktivit pro učitele na různá ekologická témata (Řecko – recyklace, omezení používání plastů, Lotyšsko – obnova lesů, flora a fauna, Česká republika – šetření vody, ekologické katastrofy, Turecko – energie a plývání, dopady globálního oteplování na kulturní dědictví)

Green Little Heroes


Období realizace: 10/2022 – 10/2024
Celková rozpočet ZŠ a MŠ B. Dvorského v rámci projektu: cca 10 000 Euro
Cílová skupina: děti z mateřské školy, žáci prvního stupně, učitelé, rodiče
Zapojené státy: Slovinsko, Česká republika, Chorvatsko, Estónsko, Řecko
Cíle projektu:
– Podpořit v dětech vztah k životnímu prostředí, k tak zvaným “zelených dovednostem” – tj. rozšířit povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí.
– Nabídnout učitelům nápady a jednoduché návody na změnu návyků, jak se chovat vůči životnímu prostředí šetrně;
– Propojit různé generace, kultury a různá sociální zázemí, aby společně usilovala o ochranu přírodního bohatství;
– Zvýšit povědomí partnerských organizací a jejich místních komunit o recyklaci, možnostech opakovaného použití (např. obalových materiálů), podnítit zájem o ekologicky šetrný cestovní ruch, apod.
Plánované aktivity/výstupy:
– Projektové logo
– Projektový deník shrnující projektové aktivity
– Projektová webová stránka
– Využití platformy eTwinning jako zásobárny zpracovaných materiálů
– Vícejazyčný turistický průvodce zpracovaný každou partnerskou organizací obsahující dětmi vybraná a jimi oblíbená turistická místa
– Jednoduchá aplikace pro záznam pozitivních počinů v oblasti životního prostředí
– Elektronická příručka pro učitele základních škol a učitele předškolních zařízení, která bude obsahovat videa ukazující osvědčené postupy, didaktické materiály a hry podporující rozšíření povědomí a kompetence k ochraně životního prostředí
– Organizace akcí šířících informace o projektu a povědomí o ekologické problematice s názvem „green days“
– Organizace on-line projektových setkání
– Organizace 5 mezinárodních vzdělávacích aktivit s těmito tématy (Česká republika – ekologie a prvky ICT, Chorvatsko – hry zaměřené na rozvoj vztahu k přírodě, Estónsko – snížení nadměrného využívání přírodních zdrojů (reduce), opakované používání produktů (reuse), recyklace (recycle), Řecko – ekologicky šetrný turistický ruch, Slovinsko – ekologie, zdravé potraviny a solidarita
– Organizace mezinárodní závěrečné konference

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům

Rodiče vítáni
BS Snake