596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Projekt Dejme šanci talentům III

 

Odkaz na stránku věnovanou nové školní zahradě, která vznikla v rámci tohoto projektu

 

Vážení rodiče, milí žáci, vítejte na stránce projektu zaměřeného na rozvoj nadání.

Co Vám naše škola v rámci tohoto projektu nabízí?

Žáci 1. i 2. stupně se mohou přihlásit do zájmových klubů, ve kterých je čeká spousta zajímavých aktivit včetně exkurzí, bádání, besed apod.

 

Nabídka klubů:

První stupeň:

Klub logiky (Mgr. Irena Goldová)

Čtenářský klub 1. – 3. roč. (Mgr. Stanislava Ritzová)

Čtenářský klub 4. – 5. roč. (Mgr. Lenka Šnapková)

Přírodovědný badatelský klub (Mgr. Pavel Pracný)

Klub robotiky (Ing. Renáta Horáková)

Čtenářský klub v anglickém jazyce 5. roč. (Mgr. Petra Gawlasová) 

Druhý stupeň:

Vědecký klub (Ing. Daniela Halatová)

Čtenářský a novinářský klub (Mgr. Jan Goj)

Klub deskových her a logiky (Mgr. Ilona Adámková)

Klub kritického myšlení (Mgr. Kateřina Hajná)

Klub robotiky (Ing. Renáta Horáková)

Společenské vědy (Mgr. Vlasta Krmášková)

 

Více informací Vám sdělí vedoucí klubů.

Přihlásit se lze kdykoli během školního roku.

 

Žáci i rodiče mohou rovněž využít služeb školního poradenského pracoviště, které Vám může poradit s Vaším osobním, školním i profesním zaměřením.

Každý měsíc aktualizujeme nabídku aktivit různých institucí kraje, do kterých se mohou žáci zapojit. Nabídku najdete ve školním talent-koutku a na Facebooku školy.

 

Dále v projektu realizujeme:

Pedagogickou diagnostiku nadání

Spolupracujeme s organizací Mensa ČR, díky naší činnosti jsme získali titul Škola spolupracující s Mensou

V rámci projektu se věnujeme také publikační činnosti, můžete si o nás přečíst v odborném recenzovaném časopise Školský psychológ/Školní psycholog.

 

Projekt je financován z dotačního programu statutárního města Ostravy.