596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Úspěšné zakončení projektu Green Little Heroes v rámci Erasmus+

Paní učitelky z naší základní a mateřské školy úspěšně ukončily projekt Green Little Heroes v rámci programu Erasmus+. V rámci tohoto projektu navštívily Slovinsko, kde se zúčastnily různých aktivit zaměřených na ekologii a udržitelnost.
Součástí jejich cesty byla návštěva jezera Jasna, kde se seznámily s místní přírodní krásou a ekosystémy. Dále měly příležitost poznat místní kulturu a kuchyni, což přispělo k jejich lepšímu porozumění regionálním tradicím a zvyklostem.
Projekt přinesl mnoho cenných poznatků a zkušeností, které budou využity při výuce a implementaci ekologických programů ve škole. Kromě toho mají paní učitelky před sebou další úkoly, mezi které patří inseminace projektu plyšovými monstry, která pomáhají přírodě. Tento inovativní přístup má za cíl zvýšit povědomí dětí o ochraně životního prostředí a motivovat je k aktivnímu zapojení do ekologických aktivit.
Během projektu se také zapojily děti z naší mateřské školy. Přes platformu Zoom se spojily s učitelkami a prezentovaly udržitelný recept na bublaninu. Tímto způsobem mohly aktivně přispět k projektu a sdílet své znalosti a dovednosti s ostatními účastníky. M. Škovronová