596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Den zdraví na naší škole: úspěšná akce plná poučení a zábavy

Rozmanitá stanoviště pro zdraví a prevenci
Na Dni zdraví bylo připraveno mnoho stanovišť, kde si žáci mohli vyzkoušet a naučit se nové dovednosti:
– Heimlichův manévr: Naučili jsme se správně provádět tento důležitý úkon první pomoci při dušení.
– Vitamíny a cukry: Žáci získali informace o významu vitamínů a cukrů ve stravě.
– Balanční hry: Aktivity zaměřené na rozvoj koordinace a rovnováhy.
– Dentální a osobní hygiena: Správné postupy v péči o zuby a osobní hygienu.
– Pitný režim a ovoce: Důraz na význam pitného režimu a konzumace ovoce.
– Prevence nadužívání soli a zdravá výživa: Jak správně solit a udržovat zdravou výživu.
– Prevence nadužívání tabáku a alkoholu: Informace o rizicích spojených s užíváním tabáku a alkoholu.
– Prevence HIV a sexuálně přenosných nemocí: Prevence a ochrana před těmito nemocemi.
– Pohybová aktivita – kick-box: Praktická ukázka a nácvik kick-boxu.
– Zdravé potraviny: Jak vybírat a připravovat zdravá jídla.
– První pomoc v dopravě: Základy první pomoci při dopravních nehodách.
– Duševní zdraví: Péče o psychické zdraví.
– První pomoc v angličtině a španělštině: Základní fráze a postupy v cizích jazycích.
– Ohrožení zdraví přírodou: Jak se chránit před přírodními riziky.
– Média a zdraví: Vliv médií na naše zdraví.
– Zdraví a projektové aktivity: Prezentace aktivit našich mezinárodních projektů zaměřených na zdraví (Children Of a Green World, Green Little Heroes).
– Vztah lidí ke zdraví napříč historií: Historický pohled na péči o zdraví.
– Simulační brýle: Policie ČR připravila brýle simulující vliv alkoholu a drog na vnímání.
Spolupráce a účast významných organizací
Den zdraví jsme uspořádali ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (VZP ČR) a Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Akce se také zúčastnily jednotky Českého červeného kříže Ostrava a Policie ČR, což přispělo k vysoké odborné úrovni jednotlivých stanovišť.
Pozitivní ohlasy a konkrétní výsledky
Žákům se Den zdraví velmi líbil. Mnozí z nich ocenili možnost vyzkoušet si nové dovednosti a rozšířit své znalosti v oblasti zdraví a bezpečnosti. Naše škola nabízí kurzy první pomoci a vede žáky k odpovědnému jednání vůči ostatním lidem. Nedávno se tyto dovednosti projevily, když skupina našich žáků využila své znalosti a zachránila život staršímu muži.
Den zdraví byl tedy nejen poučný, ale i inspirující, a těšíme se na další ročník, kdy budeme moci opět šířit povědomí o důležitosti zdravého životního stylu a prevence nemocí. K. Hajná