596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Žáci 6.B se účastnili environmentálního vzdělávání v rámci projektu Erasmus+

V rámci projektu Erasmus+ s názvem Children of a Green World proběhla spolupráce s Knihovnou města Ostravy. Dne 4. června 2024 navštívili žáci 6.B pobočku knihovny V Zálomu, která se specializuje na environmentální vzdělávání.
Během návštěvy se žáci seznámili s činností pobočky a s konceptem udržitelnosti. Byly jim představeny různé způsoby, jakými lze podporovat ochranu přírody a chovat se šetrně k životnímu prostředí. Kromě teoretických znalostí měli žáci možnost prohlédnout si knihy zaměřené na ochranu životního prostředí a udržitelný životní styl, které žákům prakticky ukázaly důležitost ochrany přírody a podpořily jejich zájem o udržitelný způsob života. Součástí programu byly i zábavné hra a kvízy environmentální tematikou.
Tímto bychom chtěli poděkovat Knihovně města Ostravy, těšíme se na další spolupráci a nové příležitosti, jak inspirovat naše žáky k ochraně životního prostředí. Z. Plachká