596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Účastnili jsme se zahajovací debaty programu Talent City 2023

Jak moderní metody ve vzdělávání objevují a podporují skryté talenty? Jaká je role psychologie v rozvoji emocionální a sociální kapacity nadaných jedinců? A jak můžeme společně tvořit svět, kde každý student dosáhne svého plného potenciálu? To byly hlavní otázky, na něž hledali odpovědi hosté debaty. Těmi byli RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., PhDr. Eva Vondráková a Mgr. Monika Stehlíková, MBA. Online se připojila také prof. Sonia Zulfiqar.
Program Talent City zahrnoval také workshopy pro žáky – odkaz na článek.
Připomeňme, že talentovaným dětem se v naší škole věnujeme dlouhodobě, především díky projektu Dejme šanci talentům, který byl již několikrát finančně podpořen městem Ostrava v rámci dotačního programu Talentmanagement. 

Aktuální akce v rámci projektu Dejme šanci talentům – odkaz na článek

J. Goj