596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Naši žáci se účastnili kreativních workshopů v rámci projektu Talent City

Dne 3. 10. se v rámci Talent City 2023 v prostředí City Campus Ostravské univerzity uskutečnily kreativní workshopy. I naše škola měla tu možnost se akce zúčastnit. Vybraní žáci 7. až 9. ročníků, kteří mají předmět výtvarné techniky či jsou výtvarně založení, navštívili tvořivý workshop se sádrou či autorský deník.
V tvůrčích dílnách jsme si mohli netradičním způsobem vyzkoušet práci se sádrou či papírem. Žáci si vytvořili originální kresbu pomocí rytí do sádrových destiček. Dále tvořili blok z grafických papírů nebo kartonů různých barev, struktur a gramáží. Deník doplňovali dle své fantazie a schopností typograficky vyzdobenou stranou a na závěr byl produkt spojen jednoduchou vazbou. Z workshopu jsme si odnesli nejen své osobité výtvory, či informace o zaměření tohoto uměleckého studia, ale především skvělou zkušenost rozšířenou o nové možnosti v oboru kresby a tvorby.
K. Kubištová