596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Děkujeme za spolupráci a přejeme hezké léto

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé,
s koncem školního roku mi dovolte pár slov. Kdybych měl z množství akcí, které se letos v naší škole realizovaly, zmínit ty nejzásadnější, jistě by to bylo slavnostní otevření multifunkčního hřiště a sportovní den.
První jmenovanou akcí jsme školní rok v září otevírali, druhou jsme jej v červnu uzavřeli. Jsme rádi, že se nám programy tak velkého rozsahu podařilo připravit a realizovat. Nejen kvůli zábavě, sportu či vlastní reklamě, ale také proto, že takové akce vnímáme jako záležitost tak říkajíc komunitní – tedy jako akce, které umožňují místním lidem – žákům, učitelům, rodičům i širší veřejnosti – setkat se v příjemném a neformálním prostředí, popovídat si, něco spolu zažít, zahrát si, vidět… Budeme-li škole dávat i tento smysl, tak jistě jdeme správným směrem.
Přátelé, na závěr mi dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy poděkoval za spolupráci v tomto školním roce. Byl to rok hektický, nabitý událostmi a úkoly a my věříme, že se nám podařilo udělat vše, co jsme si předsevzali a co jsme udělat měli.
Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na další rok s Vámi.
Za pedagogický tým a zaměstnance školy ředitel Miloš Kosík

Projektový den s odborníky z Lesů ČR

Dne 24. 6. 2022 se konal environmentální projektový den s odborníky z Lesů ČR, kterého se zúčastnili vybraní žáci 1. a 2. stupně s cílem osvěty problematiky škůdce kůrovce a jeho vlivu na lesy v ČR. Žáci se názorně seznámili s tím, jak kůrovec vypadá, jak se šíří, co v krajině způsobuje a jaká je možná prevence či záchyt. Níže najdete více informací a fotky.

Policisté chválí náš Sportovní den, kterého účastnili

Paní por. Bc. Martina Jablońská z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o naší akci píše: „Cele dopoledne se neslo v duchu sportu, veselé hudby a za přítomnosti krásného počasí. Časový harmonogram dokonale navazoval. Děkuji a příští rok se budeme opět těšit na spolupráci.“ Níže se podívejte na fotky a přečtěte si delší text, v němž paní Jablońská popisuje, co všechno policisté dětem ukázali.

Projekt Dejme šanci jazykům významně podpořil naši výuku angličtiny

Statutární město Ostrava v letošním školním roce v rámci Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy podpořilo výuku anglického jazyka v naší základní škole. Škola zavedla metodu CLIL, tzn. výuku nejazykových předmětů v anglickém jazyce – v dějepise, žurnalistice, mediální výchově, výchově k občanství, přírodovědě a hudební výchově. Na škole působil po celý rok rodilý mluvčí. Z programu byly pořízeny dvojjazyčné materiály a edukativní hry. Další aktivity, které jsme v rámci celého programu realizovali, najdete níže. Podívejte se taky na fotky.

Sportovní den se i navzdory horku báječně povedl

Velkou akcí pro žáky i veřejnost jsme tento školní rok začali, velkou akcí jsme jej také ukončili. V pátek 24. června jsme na školním hřišti uspořádali Sportovní den, který nabídnul nejen dopolední program pro žáky, ale od 15:30 do 19 hodin také aktivity a zábavu pro veřejnost. Návštěvnost odpolední části předčila očekávání: přišly na čtyři stovky lidí. Níže najdete více informací a fotky.

Exkurze Osvětim – Krakov

V minulém týdnu jsme se s žáky 8. a 9. tříd vydali na vzdělávací exkurzi do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka. Do místa, které každý z nás zná, ale jehož návštěva vyžaduje jistou dávku odvahy. Téma holocaustu – tyto dramatické okamžiky druhé světové války spjaty s osudy mnoha milionů lidí a s jejich osobními příběhy si žáci již přiblížili v hodinách dějepisu a literatury.

Žáci bádali jako vědci – antropologové

Dne 21. 6. jsme v rámci projektu Talentmanagement navštívili Svět techniky a edukativní program Malý antropolog. Jak se vyvinula z tváře opice ta lidská? Pozorování měnících se obrázků ve videu bylo jen začátkem naší „vědecké práce“. Oblékli jsme si bílé pláště, na velkých pracovních stolech skládali makety koster a šlo nám to velmi dobře. Níže jsou podrobnosti a fotky.

Atletický trojboj – Naši páťáci vybojovali stříbro a krajský přebor mají v kapse!

Dne 7. června se vybrání žáci a žačky 5. A a 5. B zúčastnili atletického trojboje. Sportovní klání se skládalo z 50m sprintu, skoku dalekého, hodu míčkem a smíšené štafety na 4×60 metrů. Jelikož naše škola má v pátých třídách plno šikovných dětí, podařilo se nám postavit hned dvě družstva. Jak se jim dařilo, to najdete níže a podívejte se taky na fotky.

Je to tady! Máme čtyři nominace do republikového finále Odznaku všestrannosti

Je to určitě jeden z největších sportovních úspěchů, jakého kdy žáci naší školy dosáhli. Mluvíme o nominaci do celostátního finále Odznaku všestrannosti. Z krajského kola postoupil Lukáš Lazenský (4.A), dále pak za celoroční plnění v hodinách tělesné výchovy Jiří Douda (8.A) , Dominik Lakatos (5.A) a Adriana Varadi (5.A). Mezi náhradníky jsou Šimon Fasner (9.A), Vojtěch Douda (6.A) a Simona Jablónská (6.A). Všem gratulujeme! Vaše škola