596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Program Les ve škole – letní kvíz

Ke konci školního roku se děti zapojily do letního kvízu k Programu Les ve škole. Děti měly možnost si na družinové tabuli nastudovat, jaký je rozdíl mezi myslivcem a lesníkem. Taky se dočetly, které rostliny jsou v našich lesích jedovaté a na které si dát pozor. Kvízu se zúčastnilo celkem 53 družinových dětí. Jednu správnou odpověď mělo 11 dětí, dvě správně 31 dětí a tři správné 11 dětí. Vítězných 11 dětí obdrželo diplom a vylosovalo si výhru z krabice. Za celoroční účast v Programu Les ve škole obdržely naše družiny Certifikát lesní třídy. Tým vychovatelů školní družiny