596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Hodina chemie s odbornicí z praxe

Na závěr školního roku zažili osmáci netradiční hodinu chemie, jelikož do třídy zavítala dobrovolnice zapojená do projektu s názvem Den pro školu. Do programu se zapojují stovky dobrovolníků z nejrůznějších měst a oborů – od bankéřů, psychologů, personalistů po lékaře, vědce, řemeslníky nebo umělce, kteří žákům a také studentům SŠ představují své profese a cesty, které k nim vedly. Za hodinu informacemi nabitého a poutavého vyprávění naši žáci mohli zjistit, jaké školy je třeba vystudovat, aby se mohli stát lékárníkem či lékárnicí. To, že studium potřebné k vykonávání této profese není snadné, doložily i studijní materiály, do kterých mohli nahlédnout. Dále se dozvěděli mnoho zajímavého o lécích, např. jak dlouhá je cesta od objevu léku ke svému spotřebiteli a rovněž nechyběla ukázka z výrobního procesu. To, že žáky vyprávění velmi zaujalo, dokládala řada dotazů na závěr přednášky. A. Tomášová