596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Prvňáčci s 9.B a 8.C

19. června žáci z 1.A navštívili počítačovou učebnu na 2. st. a společně s žáky z 9.B a 8.C se seznamovali s klávesnicí a myší u počítače. Během školního roku získali mnoho znalostí, které zúročili v připravené únikové hře Zvířátka v lese. Za úspěšné zvládnutí všech úkolů je čekala pohádka. A protože deváťáci chodili do 1.A pravidelně během celého šk. roku předčítat pohádky a pohádky každý večer přináší Večerníček, na rozloučenou si malí s velkými poskládali večerníčkovou čepici.
Prvňáčci si dopoledne hezky užili. Děkuji absolventům naší školy a přeji jim mnoho úspěchů v dalším studiu. I. Goldová