596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Písnička pro učitele v podání školního pěveckého kroužku

Děti z pěveckého kroužku pod vedením p. uč. I. Goldové si připravily pro všechny pedagogické pracovníky malé překvapení. Před zahájením klasifikační porady jim s přáním mnoha sil do konce školního roku zazpívaly písničku Červnová učitelka s doprovodem hudebních nástrojů a úžasnými sólovými zpěvy. Děkujeme za tento milý dárek. S. Ritzová

 

Odkaz na video na našem FB