596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Žáci prožili inspirativní workshop na střední umělecké škole

Workshop byl rozdělen na 3 části: nejprve jsme zavítali do počítačové učebny, kde si každý z účastníků workshopu mohl vyzkoušet vytvořit poutavý reklamní plakát s pomocí počítačové techniky. V druhé části byly žákům zapůjčeny tablety, které využili ke kreslení dle předlohy. V poslední části workshopu si naši žáci zahráli v prostorách nahrávacího studia SŠ na fotografy a jejich modely či modelky. Tříhodinový workshop byl příjemně stráveným časem a některé z přítomných žáků možná inspiroval k výběru umělecké školy v příštím školním roce. A. Tomášová