596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Prezentovali jsme svůj návrh na využití užitečných odpadů v projektu s environmentálním zaměřením EkoEnergie 24 – Chytrý region – a máme speciální cenu poroty!

Dne 14. května proběhlo na SŠ Teleinformatiky v Ostravě – Porubě finále soutěže v projektu EKOENERGIE 24 Chytrý region. Celkem prezentovalo svou práci 8 z 10 škol v zastoupení vždy dvou žáků. Za naši školu to byly žákyně z třídy 9.A Ema Blažeková a Lucie Hořínková. Bohužel žákyně E. Blažeková prezentovala práci nakonec sama, z důvodu absence žákyně L. Hořínkové. Nicméně to E. Blažeková zvládla bravurně! Což dokazuje udělení speciální ceny porotou, kterou žákyně E. Blažeková získala za svůj výstup a odvahu.
Během dopoledne jsme se tak mohli dozvědět spousty zajímavých informací, nápadů, tipů v oblasti úspory energií, obnovitelných zdrojů energie a blízké budoucnosti v této oblasti, užitečnosti odpadů a jejich následného využití či případnému předcházení, tématem byla také zelená budoucnost Moravskoslezského kraje.
„Zaměřily jsme se na téma Užitečné odpady a jejich následné využití. Naším cílem bylo prohloubit podstatu třídění a zároveň předcházet zbytečnému zvyšování odpadů, ukázat i cesty vedoucí k opětovnému použití některých odpadů a tím pomoci našemu životnímu prostředí,“ popsala výše uvedená žákyně.
Žákyně obdržely děkovný list, hezké a zároveň užitečné dárky. Děkujeme za skvělou zkušenost a mnoho zajímavostí z environmentální oblasti.
K. Kubištová
Krásné první místo získal žák Václav Bednář (5.A), hezké druhé místo získal Matyáš Knap (1.A) a třetí místo obdržel Marek Urbanec (5.A).
Výše uvedeným žákům ještě jednou moc gratulujeme a také děkujeme nejen výše jmenovaných, ale i dalším žákům či učitelům, kteří se u nás ve škole do soutěže zapojili.
K. Kubištová