596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Thajský den na naší škole

Žáci se proto mohli seznámit s Thajskem jakožto státem světa, a to zvláště žáci druhého stupně v hodinách zeměpisu, kde trénovali práci s atlasem a zkoumali polohu Thajska, časový rozdíl, možnosti dopravy apod. Také se díky webu Virtual vacation https://virtualvacation.us/maps podívali s pomocí virtuálních procházek do vybraných Thajských měst a hádali jejich polohu s pomocí mapové aplikace Google.
V hodinách angličtiny, výtvarné a hudební výchovy se žáci druhého i prvního stupně seznamovali s thajskou kulturou – poslouchali melodie z jihovýchodní Asie, porovnávali je s jim známou hudbou a vybírali, které se jim nevíce líbí. S pomocí angličtiny si mohli žáci naplánovat smyšlenou dovolenou v Thajsku, vybrat si, co by rádi viděli a prožili a osvěžit si slovní zásobu spojenou s cestováním.
Nejvíce se thajské téma objevovalo ve výtvarné výchově, a to zvláště na prvním stupni i ve školní družině, paní učitelky i paní vychovatelky se s dětmi inspirovaly barevností thajského umění a vytvořily nádherná díla s tématem slonů, tradičních masek a kloboučků. Jejich výrobky byly všechny využity k výzdobě školení jídelny, kde se po vyučování žáci s chutí pustili do menu, které bylo inspirované thajskou kuchyní. Z. Plachká