596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Startujeme výjimečnou spolupráci s Divadlem loutek Ostrava!

„Rádi bychom našli spřátelenou školu, šikovné žáky a nadšené učitele, kteří by mohli sdílet na svých stránkách, ve školních časopisech či novinách, na sociálních sítích, na nástěnkách školy život u nás v divadle,“ nabízí obchodní referentka divadla Martina Horklová.
„Zvali bychom vás na setkání s autory inscenací, režiséry, na generální zkoušky, na dílny nebo na různé akce divadla – festivaly, letní program. Mladí novináři by mohli udělat rozhovor s dramaturgyní našeho divadla, s ředitelkou, herci, režiséry, navštívit ateliér, kde se loutky vyrábí. Vaše články, příspěvky bychom přesdíleli na naše stránky nebo tištěné tiskopisy,“ píše dále o možnostech spolupráce.
První krok ke spolupráci jsme už udělali, a to ve čtvrtek 16. května, kdy jsme na pozvání divadla navštívili generální zkoušku představení Nejhorší věc na světě (premiéra se odehrála následující den).
Ještě před zhlédnutím hry jsme si mohli v doprovodu Martiny Horklové prohlédnout i ty prostory divadla, kam se veřejnost obvykle nedostane – viděli jsme šatny herců, kabinu zvukařů, kostymérnu i zkušebnu.
Po představení následoval workshop zaměřený na rozbor právě zhlédnutého kusu. Byla to zábava, ale ne samoúčelná, plytká, nýbrž inspirující k tvůrčímu myšlení a diskusi o divadle.
Dětem se celý program tak líbil, že jsme měli – bez nadsázky – co dělat, abychom je přesvědčili, že už je přece jen třeba jít domů. Před tím jsme se ještě stihli vyfotit s režisérkou představení Terezou Agelovou (viz níže).
Všechny zúčastněné žákyně napsaly o zhlédnutém představení svou vlastní recenzi, co nejdřív je budeme publikovat.
Divadlu bychom chtěli moc poděkovat. Za program 16. května i za nabídku spolupráce, jíž si velmi vážíme a rádi ji využijeme. J. Goj