596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Čtení s deváťáky

Žáci 9. třídy Adam a Matyáš četli v pátek 17. 5. v hodině Čj pohádky svým mladším spolužákům z 1. B.
Děkujeme 😀 M. Hrušková