596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Výlet osmých tříd

V pondělí 29. 4. 2024 absolvovali žáci osmých tříd výlet do okolí řeky Opavy. Na trase z Jilešovic do Třebovic se seznámili s oblastí Hlučínského jezera a přírodní rezervace Štěpán, která je zařazena mezi Evropsky významné lokality. Cestou měli žáci možnost pozorovat jarní přírodu a hnízdiště vodních ptáků v této oblasti.
Moc nás potěšily kladné ohlasy samotných žáků, jejich nadšení a hodnocení. Věříme, že podobné akce povedou k seznámení žáků se zajímavými lokalitami v blízkosti Ostravy a motivují je k vlastním výletům a aktivnímu trávení volného času. Pavel Pracný, Martin Ošmera