596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Den Země ve školní družině

Celý poslední dubnový týden jsme se ve ŠD věnovali naší Zemi. Na chodbě školní družiny jsme připravili prezentace k tomuto environmentálnímu tématu. V každém oddělení byly pro žáky připraveny různé aktivity, poznávací, vzdělávací i tvořivé. Vyrobit z papíru nebo z plastových víček modely Země, třídit odpad, seznámit se zábavnou formou s koloběhem vody v přírodě. V kvízu Slunce a Země si děti si nejen ověřily svoje znalosti, ale zároveň získaly i nové poznatky. Nejzajímavější aktivitou byla určitě STEZKA DNE ZEMĚ připravená v atriu školy. Cílem bylo určit správné odpovědi týkající se životního prostředí, porozumět čím planetu ničíme a jaké cesty vedou k nápravě, jak planetu Zemi chránit. Poučením pro nás bylo vyluštění tajenky: STARÁME SE O NAŠI PLANETU.
Toto motto by si mohl každý vzít k srdci nejen při oslavě Dne Země.
Za školní družinu Jana Kotalová, Renáta Krupová