596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Program Les ve škole – jarní kvíz

V rámci programu „Les ve škole“ jsme pro děti připravili jarní kvíz. Všichni víme, že v přírodě převzalo vládu jaro. A tohle roční období sebou přináší nové obyvatele: čerstvě narozená mláďátka. Děti si na naší družinové tabuli mohli přečíst a nastudovat, jak se na jaře chovat v lese. Co dělat když najdeme mláďátko, jak se chodí v lese tiše, protože zvířátka potřebují svůj klid. Dále se dozvěděly, jakou mají lesníci a myslivci důležitou práci.
Na jaře vylézají ze země první rostlinky, např. sasanka hajní, prvosenka jarní, bledule jarní nebo sněženka podsněžník. Děti si mohly prohlédnout obrázky rostlin a dozvědět se o nich další podrobnosti.
V rámci jarního kvízu si děti ověřily své znalosti.
Kvízu se zúčastnilo 51 družinových dětí. Jednu správnou odpověď mělo 13 dětí, 2 správné odpovědi 25 dětí a 3 správné odpovědi a vítězi se stalo celkem 13 dětí.
Děti byly odměněny diplomem, sladkostí a z těch nejlepších byli vylosování výherci krásných knih.
A my už se opět těšíme na letní kvíz.
Tým vychovatelů školní družiny.