596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Pracovní cesta v estonském Tartu

V rámci projektu “Green Little Heroes” se pan ředitel spolu s dvěma paními učitelkami mateřské školy vydali na pracovní cestu do Estonska, konkrétně do města Tartu. Jejich mise spočívá v prohloubení znalostí a získání nových inspirací v oblasti udržitelnosti, a to v rámci aktivity nazvané “Reduce, Reuse a Recycle”.

První zastávkou byla mateřská škola Hellik, jejíž první část se nachází v Taara alley. Zde měli možnost prohlédnout si prostředí školy a sledovat aktivity dětí. Po té následovala úvodní diskuze, během které účastníci prezentovali své příspěvky na téma a sdíleli svou osvědčenou praxi v oblasti udržitelnosti.
Poté se přesunuli do Paranduskelder, který představuje koncept repair coffee. Zde proběhla menší exkurze a následně se účastníci zapojili do debaty o možnostech opravy a znovupoužití v každodenním životě.
Závěr dne pak patřil inspirativní prohlídce výstavy “Portraits of Famous Citizens of Tartu Created from Recycled Materials”, která přináší originální pohled na recyklaci a kreativitu. Všechny tyto aktivity byly podpořeny vynikající estonskou kuchyní, která dodala posilu a poskytla prostor pro další diskuse a sdílení poznatků. M. Škovronová