596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Kroužek španělského jazyka již začal

Od nového pololetí jsme obohatili nabídku kroužků o španělský jazyk. Poptávka byla veliká, a proto jsme kroužek otevřeli pro žáky jak druhého, tak i prvního stupeň. V kroužku si žáci interaktivní a hravou formou neosvojují pouze slovní zásobu, ale i základní znalosti o kultuře španělsky mluvících zemí. I přestože hodin španělského kroužku bylo zatím maličko, žáci jsou velmi šikovní a španělštinu zvládají levou zadní. ¡Hasta luego! Michaela Machalová