596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

HODY, HODY, DOPROVODY…

Velikonoce vnímáme hlavně jako svátky jara, kdy jarní sluníčko probouzí přírodu. Symbolem nového života je vajíčko. Právě velikonoční vajíčka zdobená netradiční technikou vyrobili naši žáci ve školní družině. Ve středu 20. 3. pak děti z 1.C třídy se svou p. vychovatelkou a třídní učitelkou jimi nazdobily keř zlatice na náměstí Ostravy – Jih. Všichni se už těšíme na velikonoční pomlázku! (ŠD-Mičaníková, Kotalová, tř. uč. 1.C Těmínová)