596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Obvodní kolo recitační soutěže

Ani letos naši žáci nechyběli v obvodním kole recitační soutěže, které tradičně pořádá SVČ Gurťjevova v Zábřehu. V pátek 8. března nás se ctí reprezentovali Filip Packo, Lucie Přivřelová a Eliška Sojková.  J.G.