596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Přírodopis anglicky

Laboratorní práce – Plísně metodou CLIL
V rámci laboratorního cvičení v šestých třídách jsme se věnovali plísním, kde žáci obdrželi postup laboratorní práce dvojjazyčně. Jakmile jsme si jednotlivé body postupu přečetli a přeložili, začala ta pravá zábava. Žáci rozděleni do skupin se učili vytvořit vlastní preparát z plísně rodu štětičkovců, který posléze pozorovali pod mikroskopem. Výsledek jsme si zakreslili, popsali a vymysleli závěr. Praktická hodina přírodopisu všechny velmi bavila a navíc jsme se naučili novou anglickou slovní zásobu.


Tasemnice metodou CLIL
V přírodopise v šestých třídách jsme se v rámci výuky metodou CLIL (výuka částečně v anglickém jazyce) věnovali ploštěncům, přesněji tasemnicím. Žáci se naučili popsat nejen česky, ale i anglicky, životní cyklus tasemnic, pojmenovat jednotlivé hostitele a udělat nákres. Pouštěli jsme si zajímavé anglické video, a procvičovali učivo na různorodých skupinových aktivitách, kdy žáci museli chodit po třídě a hledat ukryté informace, které posléze vpisovali do tabulky. Moc jsme si to užili.
D. Sobek