596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Sdílení, podpora, spolupráce neboli Učiteling – U toho naše škola nemohla chybět

Přínosem jednotlivých mezioborových předmětů bylo získat nejen cenné rady, inspiraci, ale také prostor pro reflexi a sdílení osobních učitelských příběhů.
Během celého dne se střídalo několik různě zaměřených lekcí, v jejichž závěru vždy proběhla hromadná analýza a vzájemná reflexe. V praxi jsme řešili například wellbeing a jeho podporu, motivaci, příležitost pro každého jsme si vyzkoušeli například ve výuce matematiky, bádali jsme o historii, pracovali jsme s čtenářskou gramotností, kdy jsme společně doslova zachraňovali racka od ropy a diskutovali o environmentálních problémech. Zakončení celé akce proběhlo formou závěrečné diskuse obohacené o spousty cenných rad.
Závěrem bych ještě dodala, že ne nadarmo se říká: To si musíš prožít, abys pochopil… Velmi silný a inspirativní zážitek usednout v roli žáka.       K. Kubištová