596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Projekt ve 4. ročníku věnovaný lidovým tradicím

Součástí učiva vlastivědy čtvrtého ročníku je celoroční projekt Krásy naší vlasti. K těm patří i české lidové tradice. Proto jsme únor věnovali masopustu. Děti se seznámily s masopustními zvyky, maskami, tradičními pokrmy. Pracovali jsme ve skupinách, na stanovištích, museli jsme projít různými logickými úlohami (rébusy, šifry, hledáčky). Téma mělo přesah do ČJ, čtení s porozuměním, matematiky a pracovních činnosti. P. Gawlasová a L. Šnapková