596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Exkurze na ÚMOb Ostrava – Jih

V úterý 13. 2. 2024 zavítali vybraní žáci 8. a 9. ročníku na ÚMOb Ostrava – Jih. Radnicí nás provedla paní Š. Zubková, která nám podrobně a zajímavě představila jednotlivé odbory ÚMOb O. – Jih. Zavítali jsme také do obřadní síně, kde jsme si vyzkoušeli improvizovaný svatební obřad. Dále naše kroky vedly do kanceláře místostarosty Mgr. Radima Ivana, v jehož kompetenci je odbor školství a sportu a odbor strategického rozvoje. Pan místostarosta nás seznámil s náplní své práce a s plány pro oblast školství. Exkurze byla součástí kariérového poradenství, kterému naše škola věnuje velkou pozornost. A. Tomášová