596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

1. kategorie – 1. třídy:
1. místo Oliver Tancoš 1.A
2. místo Viktor Tancoš 1. A
3. místo Laura Szabo 1. C

 

2. kategorie – 2.- 3. třídy:
1. místo Emma Sklenovská 3. A Matěj Urbanec 2. A
2. místo Hrbáč Michal 2. C
3. místo Ester Jurčáková 3. B Štěpánka Holušová 2. A

 

3. kategorie – 4. – 5. ročníky:
1. místo Tereza Holušová 4. B
2. místo Viktor Kalousek 5. A
3. místo Ladislav Rajko 5. C Viktorie Plonková 4. A

 

Zvláštní cenu za výrazný přednes získal Jiří Broda z 5. C


Vítězové byli odměněni diplomem a drobnými dárky.
Všem zúčastněným děkujeme a přejeme i v dalších letech hodně úspěchů.       S. Ritzová